Ροδόπη: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι βαμβακοκαλλιεργητές για την προστασία των καλλιεργειών τους

Το 2o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ εξέδωσε η ΔΑΟΚ ΠΕ Ροδόπης σε συνεργασία με το ΠΚΠΦ και ΠΕ Καβάλας. Στόχος του είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της περιοχής για την έγκαιρη και αποτελεσματική φυτοπροστασία της καλλιέργειας του βαμβακιού.
 
Όπως επισημαίνεται στο Δελτίο κάθε βαμβακοπαραγωγός πρέπει να εφαρμόζει τις ορθές γεωργικές πρακτικές φυτοπροστασίας και να ενεργεί λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία των Δελτίων Προειδοποιήσεων όσο και τις ειδικές συνθήκες και ευρήματα που προκύπτουν από τους δικούς του ελέγχους στα χωράφια του, οι οποίοι πρέπει να είναι τακτικοί.
 
Οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ροδόπης μπορούν να βοηθήσουν προς στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις συμβουλές τους (τηλ. επικοινωνίας 2531.3.50411,-439).
 
Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο: 

Διαπιστώσεις 

Τη φετινή χρονιά οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την προετοιμασία, τη σπορά και το φύτρωμα του βαμβακιού μέχρι και τις 10/7/2019 οπότε και επικράτησε μια σφοδρή κακοκαιρία που συνοδεύτηκε από ανεμοθύελλα, έντονες βροχοπτώσεις και εκτεταμένες χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα η για πρώτη φορά το σύννεφο της κακοκαιρίας είχε τόσο μεγάλη έκταση και δεν εκδηλώθηκε απλώς τοπικά αλλά διέσχισε όλη την ΠΕ Ροδόπης με κατεύθυνση από Βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Από τη χαλαζόπτωση πλήγηκε συνολική έκταση περίπου 100.000 στρεμμάτων διαφόρων καλλιεργειών εκ των οποίων περίπου 50.000 στρέμματα βαμβακιού. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις μας, περίπου 30.000 στρέμματα βαμβακιού στην ΠΕ Ροδόπης έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.
 
Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων πράσινου σκουληκιού, διαπιστώνεται φέτος συστηματικά σημαντικός αριθμός συλλήψεων που όμως δεν προκάλεσαν ζημίες προς το παρόν, διότι τα βαμβακόφυτα ήταν ακόμη στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης και υπήρχαν αυξημένοι πληθυσμοί ωφελίμων εντόμων.
 
Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται πλέον στο στάδιο της πλήρους άνθησης και την αρχή καρπόδεσης και είναι επιδεκτικές προσβολής.
 
Οι συλλήψεις πράσινου σημείωσαν πτώση και επομένως το επόμενο δεκαήμερο πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι για παρουσία μικρών προνυμφών στις κορυφές των φυτών.
 
Με βάση τις δικές μας παρατηρήσεις, σε λίγες βαμβακοφυτείες διαπιστώνονται μέχρι στιγμής οι πρώτες μικρές προνύμφες πράσινου σκουληκιού της 2ης γενεάς (στο βαμβάκι)
 
Δεν παρατηρούνται προσβολές από ρόδινο σκουλήκι στα άνθη (σχηματισμός ροζέτας). 

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 

Την περίοδο αυτή και μέχρι τις 10 Αυγούστου οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει:
 
να επιμείνουν στη σωστή διαχείριση της καλλιέργειας. Οι αρδεύσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες, ιδίως λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων του τελευταίου 10ημέρου ώστε να μην προκληθεί υπερβολική βλαστική ανάπτυξη, η οποία προσελκύει τα επιβλαβή έντομα όπως το πράσινο σκουλήκι.
 
Στα βαμβάκια που είναι ανεπτυγμένα, να κάνουν χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride) στις εγκεκριμένες δόσεις, καθώς θα συμβάλλει θετικά στον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης και στην βελτίωση της καρποφορίας.
 
Να ελέγχουν τακτικά τα καρποφόρα όργανα στις κορυφές των φυτών για να προσδιορίσουν το επίπεδο προσβολής από πράσινο σκουλήκι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε τυχαία σημεία στο χωράφι και ιδιαίτερα σε θέσεις που τα φυτά έχουν πλούσια βλάστηση (π.χ διπλοποτισμένα). Στον έλεγχο καταμετρούνται οι μικρές προνύμφες (σκουλήκια) που έχουν μήκος μέχρι 1 εκατοστό.
 
Όριο επέμβασης είναι : τέσσερις νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) κατά μέσο όρο ανά 100 φυτά ή μία νεαρή προνύμφη κατά μέσο όρο στα φυτά γραμμής μήκους 1,5 μέτρου.
 
Αυτή την περίοδο είναι εγκατεστημένοι στα βαμβακοχώραφα σημαντικοί πληθυσμοί από ωφέλιμα έντομα κι επομένως έχει μεγάλη σημασία η αποφυγή άσκοπων (ή προληπτικών) ψεκασμών με εντομοκτόνα. 

Εφαρμογή Ψεκασμών με Γεωργικά Φάρμακα 

Σε περίπτωση ανάγκης για ψεκασμό με γεωργικά φάρμακα πρέπει:
 
να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα για το σκοπό γεωργικά φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.
 
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ψεκασμών να γίνεται εναλλαγή εντομοκτόνων ώστε να χρησιμοποιούνται σε κάθε ψεκασμό δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του πληθυσμού σε συγκεκριμένα εντομοκτόνα.
να τηρείται από τους παραγωγούς αρχείο καταγραφής και αρχείο με τα έντυπα ηλεκτρονικής καταχώρησης της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων.
να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των μελισσών και του περιβάλλοντος.
 
Ειδικότερα πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι των παρακείμενων περιοχών ώστε να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη ή να κλείσουν τις κυψέλες. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται απογευματινές ώρες όταν σταματά η πτήση των μελισσών. Τα κενά δοχεία γεωργικών φαρμάκων να ξεπλένονται τρεις φορές και να εναποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν εγκαταστήσει οι Δήμοι στο κάθε αγρόκτημα.

Πηγή: paratiritis-news.gr