Ρομπότ μιμούνται ανθρώπους για την επεξεργασία και τη διαλογή νωπών προϊόντων

Ρομπότ που αναγνωρίζουν και αντιγράφουν τις ανθρώπινες κινήσεις κατά τη διαδικασία της διαλογής και επεξεργασίας φρούτων κατασκευάζει το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen. Τα έξυπνα ρομπότ του πανεπιστημίου μαθαίνουν να εκτελούν πολλαπλές εργασίες από ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Wageningen, αυτό καθιστά την επεξεργασία φρούτων και λαχανικών ακόμη πιο αποτελεσματική, από πλευράς κόστους, και αυξάνει την προστιθέμενη αξία των νωπών προϊόντων.

Η πρώτη εφαρμογή επίδειξης αναμένεται να είναι έτοιμη το καλοκαίρι του 2021.

Το έργο «Autonomous Robots for Agrifood Processes», όπως ονομάζεται, ξεκίνησε το 2019, με στόχο τη ρομποτική συλλογή και διαλογή διαφορετικών φρούτων και λαχανικών, καθώς και τον διαχωρισμό δειγμάτων του ίδιου είδους με βάση το μέγεθος και το σχήμα. Το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιο είναι να δοκιμάσει τα ρομπότ πιλοτικά σε συνθήκες εργοστασίου.

Το ερώτημα που δημιουργείται σχετικά με τα παραπάνω είναι κατά πόσο θολώνουν τα όρια στη χρήση της τεχνολογίας και κατά πόσο είμαστε διατεθειμένη ως ανθρωπότητα να αντικαταστήσουμε θέσεις ανθρώπινου δυναμικού με ρομπότ, το οποίο συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας.