Σέρρες: Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για το 2ο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Προβατά και το 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Νέας Ζίχνης

Υπεγράφη σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, η Σύμβαση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την ωρίμανση και την προώθηση προς υλοποίηση του έργου “2ο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Προβατά Ν. Σερρών”».

Η προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω υπηρεσιών ανέρχεται σε 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ), επί του οποίου δόθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. έκπτωση 2,878%, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της υπογραφείσας σύμβασης να διαμορφωθεί στα 167.400,00€ με ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12/01/2023).

Στην υπογραφή της Σύμβασης παραβρέθηκαν εκτός από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας, κ. Μιχάλη Καλούδης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής με τον Ειδικό Σύμβουλο του γραφείου του, κ. Ιωάννη Χατζόπουλο, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Θανάσης Πετρογιάννης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος 5ου Αρδευτικού, κ.κ. Κώστας Νταράκης και Αθανάσιος Καλαμάρης, ο Πρόεδρος του 2ου Αρδευτικού, κ. Κώστας Μαναβούδης (με τηλεδιάσκεψη), ο κ. Δημήτρης Σαμαράς επικεφαλής του ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» ο κ. Νίκος Κάρτσωνας στέλεχος της «NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.» και οι κ.κ. Σωτήρης Σαμαρτζής Ειδικός Συνεργάτης και Κωνσταντίνα Παλατιανού Διευθύντρια του Ειδικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το 2ο αρδευτικό δίκτυο Σερρών το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΟΕΒ Προβατά, έχει έκταση 141.000 στρέμματα τα όποια μετά την απομείωση λόγου αναδασμού διαμορφώθηκαν στα 138.600 στρέμματα αρδεύσιμων και είναι το μεγαλύτερο αρδευτικό δίκτυο στην Ελλάδα και ίσως το παλαιότερο στον τρόπο άρδευσης (χωμάτινο).

Το έργο αποσκοπεί στην ορθολογική υδροδότηση και αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων 138.600 στρεμμάτων, στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών στις εν λόγω περιοχές και στην ανύψωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού.

Περιληπτικά, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν τη συλλογή στοιχείων πεδίου, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, την καταγραφή των υπαρχουσών μελετών, καθώς επίσης και την τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων για τη βελτίωση των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών άρδευσης.

Επιπρόσθετα, στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης-τηλεμέτρησης όλων των αρδευτικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο ισοζύγιο παροχών και στην παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους με ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω μεθόδων και μέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης.

Εκτός από το σύστημα τηλεμετρίας-τηλεελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης άρδευσης με αξιοποίηση τεχνολογιών IoT (InternetofThings), το οποίο βασιζόμενο στην παρακολούθηση κάποιων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία εδάφους) και άλλων δεδομένων (π.χ. είδος των καλλιεργειών) εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής (πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση όγκου παραγωγής, χρονική στιγμή συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και προσδιορίζει τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα άρδευσης για τους αγρότες.

Τέλος, η εργασία του συμβούλου αφορά και όποια άλλη τεχνική υποστήριξη κριθεί σκόπιμη ότι θα χρειαστεί ο Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΣΔΙΤ, στο στάδιο της διαδικασίας προκήρυξης του ΣΔΙΤ.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη είτε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027 είτε μέσω ΣΔΙΤ με 25ετή συντήρηση και λειτουργία, εφ´ όσον το ετήσιο όριο των πληρωμών διαθεσιμότητας  της Ελλάδος το επιτρέψει.

Υπογραφή Σύμβασης για την ωρίμανση και την προώθηση προς υλοποίηση του έργου
5ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών (Φιλλύδος) Δ. Νέας Ζίχνης»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, υπεγράφη η Σύμβαση και του έργου«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ωρίμανση και για την προώθηση προς υλοποίηση του έργου 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών (Φιλλύδος) Δ. Νέας Ζίχνης».

Η προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω υπηρεσιώνανέρχεται σε 111.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ), επί του οποίου δόθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙέκπτωση 1,122%, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της υπογραφείσας σύμβασης να διαμορφωθεί στα 110.236,00€ με ΦΠΑ.

Η διάρκειατηςσύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12/01/2023).

Στην υπογραφή της Σύμβασης παραβρέθηκαν εκτός από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη και τον επικεφαλής της Αναδόχου εταιρείας, κ. Δημήτρη Σαμαρά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής με τον Ειδικό Σύμβουλο του γραφείου του, κ. Ιωάννη Χατζόπουλο, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, κ. Θανάσης Πετρογιάννης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του 5ου Αρδευτικού, κ.κ. Κώστας Νταράκης και Αθανάσιος Καλαμάρης, ο Πρόεδρος του 2ου Αρδευτικού, κ. Κώστας Μαναβούδης (με τηλεδιάσκεψη), οι κ.κ Μιχάλης Καλούδης εκπρόσωπος και Νίκος Κάρτσωνας στέλεχος της NAMA Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε. και οι κ.κ. Σωτήρης Σαμαρτζής Ειδικός Συνεργάτης και Κωνσταντίνα Παλατιανού Διευθύντρια του Ειδικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών. 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εκτάσεις που αφορούν τo 5ο (V) Αρδευτικό Δίκτυο βρίσκονται βόρεια και περί της Συμβολής του π. Στρυμόνα με τον π. Αγγίτη. Ο π. Αγγίτης πηγάζει στις νότιες παρυφές του Φαλακρού Όρους. Η συμβολή του π. Αγγίτη με τον π. Στρυμόνα, βρίσκεται στην περιοχή που υπήρχε η λίμνη Αχινού (αποξηραμένη σήμερα). Από τον π. Αγγίτη αρδεύεται σήμερα οργανωμένα μόνο μια έκταση 10.000 στρ. με επενδυμένες διώρυγες, το λεγόμενο ανατολικό Τμήμα του 5ου (V) δικτύου. Με εξαίρεση τα παραπάνω 10.000 στρ., η υπόλοιπη πεδινή έκταση της Φιλλύδος εξυπηρετείται από «πρόχειρα» δίκτυα.

Η παρούσα αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης στην υπόψη περιοχή και την ενίσχυση των αντίστοιχων αρδευόμενων εκτάσεων, με σκοπό την εξοικονόμηση ύδατος και τον εξορθολογισμό της χρήσης του. Αυτή συνίσταται στην αντικατάσταση αγωγών του υφιστάμενου δικτύου, οι οποίοι παρουσιάζουν είτε λόγω κατασκευαστικών ανεπαρκειών είτε λόγω παλαιότητας πολύ συχνά βλάβες και κατά συνέπεια διαρροές, με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες νερού και να απασχολείται συνεχώς προσωπικό του ΤΟΕΒ, επισκευάζοντας συνεχώς ζημιές σε διάσπαρτα τμήματα δικτύων.

Αφετέρου, απώτερος στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού ύδατος, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κατά το δυνατό καλύτερο τρόπο και με εξοικονόμηση πόρων. Τα νέα τμήματα δικτύου που θα τοποθετηθούν, προβλέπεται να είναι εξ ολοκλήρου υπογειοποιημένα. Η αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων με την: α)μείωση των διαρροών και β)τον περιορισμό των αντλήσεων και αντίστοιχα της καταναλωμένης ενέργειας. Με το προτεινόμενο έργο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις εξασφαλίζουν τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα για τους θερινούς μήνες.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη είτε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2023-2027 είτε μέσω ΣΔΙΤ με 25ετή συντήρηση και λειτουργία, εφ´ όσον το ετήσιο όριο των πληρωμών διαθεσιμότητας  της Ελλάδος το επιτρέψει.