Σημαντική η δράση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Χανίων για το 2017

Αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Ελασσόνας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Σημαντική δραστηριότητα επέδειξε το 2017 το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων σύμφωνα με τα πεπραγμένα της δομής για την χρονιά που πέρασε. Με βάση τα στοιχεία της δομής που θα παρουσιαστούν το απόγευμα κατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, έως τις 31 Οκτωβρίου του 2017 από το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρετήθηκαν 423 οικογένειες.

Ο συνολικός αριθμός τους ήταν 915 άτομα εκ των οποίων 320 παιδιά. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι δύο στους τρεις δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι καταγεγραμμένοι άνεργοι, ενώ το 28% λαµβάνουν σύνταξη ή εργάζονται περιστασιακά µε πολύ χαμηλά εισοδήματα.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Το 88% των ωφελουμένων έχει συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ, το 21% των ωφελουμένων είναι ΑΜΕΑ, ένα 14% των ωφελουμένων είναι µονογονεϊκές οικογένειες και το 8% τρίτεκνοι/πολύτεκνοι.

Για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ο Δήμος είχε προβλέψει στον προϋπολογισμό του 75.389,72 ευρώ, οι προσφορές από πολίτες σε διάφορα είδη έφτασαν στις 74.724, 79 ευρώ και οι δωρεές σε χρήμα 2.580 ευρώ.

Παράλληλα, κατά το 2017 μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου δόθηκαν υποτροφίες σπουδών για παιδιά δικαιούχων κάρτας σίτισης και χορηγήθηκαν κουτιά με περιεχόμενο υλική βοήθεια σε παιδιά δικαιούχων που είναι φοιτητές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ακόμα σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς αναπτύχθηκαν μια σειρά από δράσεις κοινωνικού περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα γίνει και η παρουσίαση των χορηγών της δομής.

ΑΠΕ

-Διαφήμιση-
συνεδριο αγροτεχνολογιας