Συνάντηση εργασίας Μπόλαρη με Πρέσβη της Ιταλικής Δημοκρατίας

Συνάντηση εργασίας Μπόλαρη με Πρέσβυ της Ιταλικής Δημοκρατίας

Σε θέματα κλιματικής αλλαγής, καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, ασφάλειας των τροφίμων καθώς και ζητήματα πολιτισμού, που σχετίζονται με την μεσογειακή διατροφή είχαν συνεργασία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης με τον Πρέσβη της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα Efisio Luigi Marras. Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για συνέργειες αφού οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς τόσο στην Κρήτη όσο και στην Σικελία  κι αντίστοιχα στην Πελοπόννησο και την Κάτω Ιταλία. Ιδιαίτερα ο Αναπληρωτής Υπουργός έθεσε τα περιβαλλοντικά ζητήματα που εγείρει η κλιματική αλλαγή και αναφέρθηκε στο πρωτεύον θέμα διαχείρισης τoυ νερού, καθώς υπάρχει αυξανόμενη μείωση, που αντιμετωπίζουν περιοχές και των δύο χωρών.  

Γι αυτό τόνισε την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να χαραχθούν στρατηγικές αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων τόσο σε διμερές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης τέθηκε η πρόκληση της συνεργασίας των δύο χωρών στο ζήτημα της προστασίας των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, όπως η φέτα κι αντιστοίχως τα Ιταλικά προσούτο κλπ.

Επί τάπητος τέθηκε η ένταση στην υφιστάμενη συνεργασία των ελληνικών και ιταλικών Ερευνητικών Ινστιτούτων για την καινοτομία τόσο στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και στον τομέα μεταποίησης, τυποποίησης, μεταφορών των προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Στόχος η ενδυνάμωση και ενίσχυση των υφιστάμενων τόσο δημόσιων συνεργασιών, όσο ιδιωτικών πρωτοβουλιών, που ήδη παρουσιάζουν ποιοτικά αποτελέσματα με οικονομικά οφέλη.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην καταστροφική ασθένεια Xylella fastidiosa, που έχει πλήξει μεγάλες εκτάσεις ελαιώνων στη γείτονα χώρα, με καταστροφικές συνέπειες. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί καθημερινά τον αγώνα των Ιταλικών αρχών για την επιτυχή αντιμετώπιση της ασθένειας. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία των Ιταλών ελαιοπαραγωγών που υφίστανται τις συνέπειες της εκρίζωσης αρχαίων ελαιώνων και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία εάν οι αρμόδιες αρχές της φίλης γειτονικής χώρας το κρίνουν σκόπιμο.

Από τη μεριά του ο Ιταλός Πρέσβης ανέφερε, ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί δραστήρια οι σχέσεις και η συνεργασία των δύο κρατών ώστε να είναι επωφελείς και για τις δύο μεριές. Πρότεινε να προγραμματιστεί συνάντηση των ομολόγων Υπουργών για να συζητηθούν τα μείζονα κοινού ενδιαφέροντος αγροδιατροφικά θέματα και να υιοθετηθούν κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες στα θέματα του περιβάλλοντος, της προστασίας της Μεσογείου, της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας, του πολιτισμού. Ο Πρέσβυς της Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Marras αναφέρθηκε στην προστασία των ευρωπαϊκών προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ, όπως προσούτο και φέτα, στον σεβασμό της ευρωπαίκής νομοθεσίας από άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εν κατακλείδι, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά των δύο χωρών και οι από κοινού δράσεις προώθησης και ανάδειξης της μεσογειακής κουζίνας και διατροφής.