Συνάντηση Κόκκαλη με τους Νέους Αγρότες και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων

Συνάντηση Κόκκαλη με τους Νέους Αγρότες και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειος Κόκκαλης είχε συνάντηση με το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) και τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων κ. Δημήτρη Σοφολόγη.

Οι εκπρόσωποι των νέων αγροτών κατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τόνωση της αγροτικής παραγωγής, την εκπαίδευση των νέων γεωργών και άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

Ενημέρωσαν τον Υφυπουργό λεπτομερώς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μεταξύ άλλων ζήτησαν να δοθούν από την πολιτεία περισσότερα κίνητρα στους νέους, ώστε να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και καλύτερη συνεργασία με τους φορείς με λιγότερη κατά το δυνατόν γραφειοκρατία. Επίσης, ζήτησαν την εξεύρεση χρηματοδοτικού εργαλείου για τη στήριξη της παραγωγής τους ως νέοι αγρότες, λόγω της έλλειψης δικαιωμάτων κοινοτικής ενίσχυσης και εξέφρασαν την επιθυμία οι νέοι αγρότες να λάβουν περισσότερα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα. Προκειμένου να υπάρξει προβολή και δυναμική παρουσία των νέων αγροτών της χώρας, ζητήθηκε η στήριξη του Υπουργείου στην ετήσια συνδρομή της ΠΕΝΑ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (C.E.J.A.). Τέλος, ετέθη το θέμα του «κατ επάγγελμα αγρότη», για το οποίο ζητήθηκε η συμμετοχή των νέων αγροτών στη δημόσια διαβούλευση, ώστε ο ορισμός αυτός να διαμορφωθεί από κοινού με τον αγροτικό κόσμο.

Ο Υφυπουργός καλωσόρισε τους εκπροσώπους των νέων αγροτών και τόνισε πως στόχος της Πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ είναι να στηρίξει τους νέους γεωργούς μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020). Ανέφερε ότι η οργάνωση των παραγωγών σε ομάδες και οργανώσεις, μετατρέπει τους παραγωγούς σε επιχειρηματίες που έχουν πραγματικά στα χέρια τους την τύχη της παραγωγής τους διεκδικώντας υψηλότερη τιμή.Επίσης, στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), δίνονται κίνητρα για τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών και παράλληλα υπάρχουν μέτρα όπως τα σχέδια βελτίωσης, η βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία κ.α. που αποτελούν εργαλεία στα χέρια ειδικά των νέων αγροτών για την παραγωγή προϊόντων άριστης ποιότητας και ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας.