Είμαι συνταξιούχος, μπορώ να μπω στην δράση 4.1.2 του ΠΑΑ;

Ένας συνταξιούχος μπορεί να μπει στη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»;

Γιώργος από Καρδίτσα

Δεν είναι γνωστά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο υπομέτρο. Όμως, αν ισχύσουν τα όσα ισχύουν στη δράση 4.1.1 & 4.1.3 (και δεν έχουμε λόγο να υποθέσουμε ότι θα ισχύσει κάτι διαφορετικό), τότε οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους.