Μια συμφωνία για τη δημιουργία μιας μεγάλης προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής στη Μεσόγειο βρίσκεται στα σκαριά μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Κύπρου, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την προστασία της θάλασσας και της βιοποικιλότητας, όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιταλίας.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή μέχρι το 2030 για την προστασία της θάλασσας και της θαλάσσιας πανίδας στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα που έχει υιοθετήσει η ΕΕ.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο που αποσκοπεί στην προστασία της φύσης και στην αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

«Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης μια συμφωνία με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Κύπρο για μια μεγάλη προστατευόμενη περιοχή στα εξωεδαφικά ύδατα της Μεσογείου, η οποία συνιστά μεγάλη συμβολή στον στόχο 30×30», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Τζιλμπέρτο Πιτσέτο Φρατίν.

Ο στόχος 30×30 τέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Μόντρεαλ κατά τη 15η Διάσκεψη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα (σ.σ. τη λεγόμενη COP15 Βιοποικιλότητα) και προβλέπει ότι το 30% της ξηράς και των θαλασσών θα πρέπει να έχουν καταστεί προστατευόμενες περιοχές μέχρι το 2030.

Αν και ο στόχος αυτός αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2030 που εισήγαγε η ΕΕ, οι κυβερνήσεις μέχρι στιγμής έχουν πράξει ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση.