Σόργο: Μία εναλλακτική πρόταση ενέργειας και ζωοτροφής

Την αύξηση των θερμοκρασιών περιμένουν οι παραγωγοί σόργου, ώστε να ξεκινήσουν τις σπορές για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Η έλλειψη των ζωοτροφών, έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα, κινεί το ενδιαφέρον όχι μόνο των γεωργών, αλλά και των κτηνοτρόφων, ώστε να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των ζώων με εναλλακτικές λύσεις. Σταθερή επίσης παραμένει και η συνεργασία εταιρειών παραγωγής βιοαερίου με καλλιεργητές σόργου.

Το φυτό έχει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί με τη μορφή ενσιρώματος, με απευθείας βόσκηση αλλά και με την κοπή του ως σανοδοτικό. Φυσικά, για τον τρόπο διαχείρισης και αξιοποίησής του οι απόψεις διίστανται, και οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν ακολουθούν ορθούς κανόνες διαχείρισης όχι μόνο ως προς τον τρόπο καλλιέργειας, αλλά και διατροφής των ζώων.

Όπως μας ενημερώνει ο Ανέστης Τρίγκας, παραγωγός ζωοτροφών και κτηνοτρόφος από τη Ζηλευτή Τρικάλων, «το σόργο είναι ένα φυτό που έχει ένθερμους υποστηρικτές, αλλά και πολέμιους. Αν δεν γνωρίζεις τον τρόπο καλλιέργειας, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα ποιοτικής υποβάθμισης που παρουσιάζει. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να μην το κάνουν δεκτό και οι κτηνοτρόφοι στο σιτηρέσιο τους. Όμως, μέσα από την ορθή γεωργική πρακτική και αν ακολουθούν σωστά οι τεχνικές που απαιτούνται, και υψηλές αποδόσεις θα πάρει ο γεωργός, αλλά και καλή ποιότητα, με αυξημένα θρεπτικά στοιχεία ο κτηνοτρόφος».

Ο ίδιος μας εξηγεί πως πρόκειται για ένα φυτό το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει τόσο φτωχά και άγονα εδάφη όσο και τα γόνιμα. «Το νερό είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια, αν το αξιοποιήσουμε σωστά, έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι ξερικές καλλιέργειες κινδυνεύουν να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωοτροφής, με αποτέλεσμα να μην τη θέλουν τα ζώα στη διατροφή τους. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να παράγω ενσίρωμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τις 7 κοπές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, υπερβαίνοντας ακόμα και τους 12 τόνους ενσιρώματος το στρέμμα».

Στο ερώτημα μας αν το κόστος των εισροών είναι μεγάλο ο κ. Τρίγκας ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικός της καλλιέργειας του σόργου, τονίζοντας για τη μικρή ποσότητα λιπάσματος που απαιτείται, «περίπου στα 20 με 25 κιλά το στρέμμα αζωτούχο λίπασμα». Κλείνοντας, επεσήμανε την ανάγκη της σωστής ενημέρωσης των γεωργών και των κτηνοτρόφων από ειδικούς γεωπόνους και κτηνιάτρους ή ζωοτέχνες, για την ορθή διαχείριση του σόργου, ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, μειώνοντας παράλληλα το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Πολλαπλός ο ρόλος του στην κτηνοτροφία

Δίνοντας τη δική του επιστημονική διάσταση, ο γεωπόνος Χρήστος Τσουρέλας μίλησε για ένα φυτό όπου την τρέχουσα περίοδο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γεωργούς και κτηνοτρόφους, λόγω της ζήτησης. Το χρησιμοποιεί ένα σημαντικό ποσοστό κτηνοτρόφων για το χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά και τις αυξημένες αποδόσεις ως καλλιεργούμενο φυτό. «Τους σπόρους υβριδίων συνήθως τους χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ενσιρώματος και τις ποικιλίες για βοσκή ή ως σανό.

Σε ό,τι αφορά τις λιπάνσεις, δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάλογα με τον τύπο των εδαφών προσαρμοζόμαστε με λιπάνσεις που κυμαίνονται από 10 έως 15 κιλά βασική και 15 κιλά επιφανειακή, με βάση το άζωτο και τον φώσφορο». Τέλος, ο κ. Τσουρέλας επεσήμανε και τη χρήση του ως ενεργειακό φυτό, για την παραγωγή ενέργειας, μέσα από συμβολαιακή γεωργία με τις αντίστοιχες εταιρείες.