-Διαφήμιση-

Η χρήση της διαστημικής τεχνολογίας θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη βελτιστοποίηση των εργασιών επεξεργασίας πόσιμου νερού, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), το 40,4% του νερού χρησιμοποιείται για τη γεωργία, το 27,8% για την παραγωγή ενέργειας, το 17,7% για τη μεταλλεία και τη μεταποίηση και το 11,6% για τα νοικοκυριά.

Το έργο SPACE-O, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020, επικεντρώνεται στην καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 18% των συνολικών απολήψεων γλυκού νερού στην ΕΕ.

«Είμαστε πολύ ανοιχτοί σε καινοτόμες ιδέες που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε το νερό», σχολίασε το European Federation of National Associations of Water and Wastewater Services (Eureau).

-Διαφήμιση-