Σταθεροποίηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων την επόμενη 10ετία προβλέπει έκθεση του ΟΟΣΑ

Άγγιξαν υψηλά διετίας οι διεθνείς τιμές των τροφίμων τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το FAO

Η πρόσφατη περίοδος των υψηλών τιμών αγροτικών προϊόντων αποτελεί πιθανότατα παρελθόν, αναφέρουν ο ΟΟΣΑ και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) στην τελευταία έκθεσή τους για τις προοπτικές της επόμενης δεκαετίας. Οι δύο Οργανισμοί, ωστόσο, προειδοποιούν για την ανάγκη να υπάρχει επιφυλακή, καθώς παραμένει υψηλή η πιθανότητα μίας μεγάλης διακύμανσης των τιμών.

Η έκθεση ΟΟΣΑ – FAO για τις προοπτικές του αγροτικού τομέα την περίοδο 2016-2025, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, προβλέπει ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων (προσαρμοσμένες με τον πληθωρισμό) θα παραμείνουν σχετικά σταθερές, σε γενικές γραμμές, την επόμενη δεκαετία. Οι τιμές των ζώων, ωστόσο, αναμένεται να αυξηθούν σχετικά με τις τιμές των προϊόντων καλλιεργειών. Καθώς τα εισοδήματα βελτιώνονται, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες, η ζήτηση για κρέας, ψάρια και πουλερικά θα δείχνει ισχυρή αύξηση. Αυτό θα δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για ζωοτροφές, ωθώντας τις τιμές τους ανοδικά σε σχέση με βασικά τρόφιμα, όπως το σιτάρι και το ρύζι.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα και ζωοτροφές προβλέπεται να καλυφθεί στο μεγαλύτερο από τις αυξήσεις στην παραγωγικότητα. Το 80% της αύξησης της αγροτικής παραγωγής αναμένεται ότι θα οφείλεται στη βελτίωση των αποδόσεων. Σύμφωνα με τη βασική ανάλυση της έκθεσης, στην περίπτωση ενός τυπικού σεναρίου – όπου η αγροτική παραγωγικότητα αυξάνεται με τη σημερινή τάση και δεν λαμβάνονται μείζονες δράσεις για τη μείωση της πείνας – προβλέπεται ότι η αύξηση της διαθεσιμότητας τροφίμων θα καταλήξει σε μία μείωση του αριθμού των υποσιτιζόμενων ανθρώπων στον κόσμο από 800 εκατομμύρια σήμερα σε κάτω από 650 εκατομμύρια το 2025. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς αποφασιστική δράση, η πείνα δεν θα εξαλειφθεί έως το 2030, όπως είναι ο παγκόσμιος στόχος που υιοθετήθηκε πρόσφατα από τη διεθνή κοινότητα , σημειώνει η έκθεση.

Άλλα ευρήματα της έκθεσης δείχνουν ότι:

  • Το παγκόσμιο εμπόριο αγροτικών προϊόντων αναμένεται να αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 1,8% σε όγκο την επόμενη δεκαετία έναντι 4,3% την περασμένη δεκαετία.
  • Οι τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές αναμένεται να είναι λιγότερο άστατες από τις τιμές των αγροτικών προϊόντων για τους παραγωγούς την επόμενη δεκαετία.
  • Μετά από ισχυρή άνοδο τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή από καλλιέργειες αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 1,5% ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.