Στις 20/10 ο 4ος δολωματικός ψεκασμός σε Κέρκυρα και Διαπόντιους νήσους

Στις 20/10 ο 4ος δολωματικός ψεκασμός σε Κέρκυρα και Διαπόντιους νήσους

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα  Δακοκτονίας) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 20/10/2018 ημέρα Σάββατο θα  πραγματοποιηθεί ο 4ος δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση  του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

  1. Δημ. Ενότητα Παρελίων   υπεύθυνος εργολάβος  εκπροσ. Βασιλάκης Παναγιώτης .
  2. Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων ) υπεύθυνος εργολάβος κος Βλάσσης Ανδρέας – Βασίλειος.
  3. Δημ. Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου , Αργυράδων ) υπεύθυνος εργολάβος κος Καλούδης Κων/νος .
  4. Δημ. Ενότητα Αγ. Γεωργίου ( Δ.Κ. Αγρού  , ΤΚ. Αρκαδάδων , Τ.Κ. Αρμενάδων ) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  5. Δημ. Ενότητα Φαιάκων  ( ΤΚ. Σπαρτύλα) υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  6. Δημ. Ενότητα Θιναλίων ( ΤΚ. Περίθειας ) υπεύθυνος εργολάβος κος   Λευθεριώτης Θεόδωρος .
  7. Δημ. Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Περουλάδων , Τ.Κ. Σιδαρίου Τ.Κ. Αντιπερνών , Τ.Κ. Καβαλλουρίου ,Τ.Κ. Αγραφών   )  υπεύθυνος εργολάβος κος  Μουζακίτης  Θεόδωρος .
  8. Δημ. Κοινότητα  Ερείκουσας υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.
  9. Δημ. Κοινότητα Μαθρακίου  υπεύθυνος εργολάβος κος  Λευθεριώτης Θεόδωρος. 
  10. Δημ. Κοινότητα Οθωνών υπεύθυνος εργολάβος κος  Λευθεριώτης Θεόδωρος . 

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους, για την παρακολούθηση και  υποβοήθηση των συνεργείων, επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα τις  ημέρες  των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄όσον επιθυμούν να ψεκαστούν .

Το  ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων  των  Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών. Οι ψεκασμοί θα  αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση  που οι καιρικές συνθήκες δεν  είναι  ευνοϊκές  για  τους  ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο .

Η διάρκεια  των  ψεκασμών θα  είναι περίπου 8 ημέρες .

Για περισσότερες  πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα   τηλέφωνα:  2661-0-37000  , 2661364711 της υπηρεσίας μας .