Στις 31 Αυγούστου ανακοινώνει αποτελέσματα εξαμήνου η Alpha Bank

Tην Πέμπτη 31 Αυγούστου θα προχωρήσει η Alpha Bank στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, όπως γνωστοποιίησε η τράπεζα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στις 17.20 θα εκδοθεί το ∆ελτίο Τύπου με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τραπέζης στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μετά την ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί στις 18.30, ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιασκέψεως, ενώ οι λεπτομέρειες, θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.