Στο φουλ οι μηχανές από την Αναπτυξιακή Ροδόπης για το LEADER

Στο φουλ οι μηχανές από την Αναπτυξιακή Ροδόπης για το LEADER
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ενεργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Προγράμματος CLLD -LEADER, προκειμένου να σχεδιάσει το τοπικό πρόγραμμα CLLD -LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σύμφωνα με τις ανάγκες για ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (με εξαίρεση τις πόλεις Κομοτηνή και Ξάνθη), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές να υποβάλλουν τις ιδέες τους για επενδύσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές οφείλουν να συμπληρώσουν τεχνικό δελτίο και να το υποβάλλουν το αργότερο έως την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υποβαλλόμενα από τους ενδιαφερόμενους τεχνικά δελτία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελούν απλώς και μόνο πρόθεση για μελλοντικές επενδύσεις, προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον και να διαμορφωθούν οι δράσεις του τοπικού προγράμματος, και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση τους ενδιαφερόμενους που θα τα υποβάλλουν.

Το πρόγραμμα διαβουλεύσεων για το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις στις περιοχές παρέμβασης στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου στην έδρα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στην Κομοτηνή.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ροδόπης στην οδό Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310-34071 & 34072, FAX: 25310-34073, Email: [email protected]

-Διαφήμιση-