Στο μισό μειώθηκαν οι εργαζόμενοι νέοι μεταξύ 2007 και 2014

Στο μισό μειώθηκαν οι εργαζόμενοι νέοι μεταξύ 2007 και 2014

Μείωση 50% σημείωσε ο αριθμός των εργαζόμενων νεών κάτω των 30 ετών στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία από το 2007 έως το 2014, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Society at a Glance 2016).

Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, στο σύνολο των κρατών-μελών του, το ποσοστό απασχόλησης των νέων έμεινε στάσιμο, παρά την ανάκαμψη της οικονομίας και ακόμα και σήμερα παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν την κρίση.

Η έκθεση του Οργανισμού διαπιστώνει ακόμα ότι οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο σε ηλικία 16 ετών, με χαμηλές δεξιότητες, αντιμετωπίζουν αυξανόμενα προβλήματα στην εύρεση εργασίας και «οι πιθανότητές τους πιθανόν να μη βελτιωθούν ακόμη και μετά την ανάπτυξή της οικονομίας».

Γίνεται όλο και δυσκολότερο «για τους νέους με χαμηλές δεξιότητες να βρουν μία εργασία, πόσο μάλλον μία σταθερή εργασία στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον», δήλωσε ο Στέφανο Σκαρπέτα, Διευθυντής Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ, προσθέτοντας: «Αν δεν γίνουν περισσότερα για να βελτιωθούν οι ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την πρακτική εξάσκηση για όλους, υπάρχει ένας αυξανόμενος κίνδυνος μία όλο και περισσότερο διχασμένης κοινωνίας».

Περίπου 40 εκατομμύρια νέοι στις χώρες του ΟΟΣΑ, που αντιστοιχούν στο 15% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών, δεν σπουδάζουν, δεν έχουν εργασία ή πρακτική εξάσκηση (not in education, employment or training, NEETs).

«Τα δύο τρίτα αυτών δεν ψάχνουν καν για δουλειά. Ενώ το 40% όλων των νέων μένουν χωρίς δραστηριότητα στη διάρκεια μίας 4ετίας, για τους μισούς από αυτούς η περίοδος χωρίς δραστηριότητα θα διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος και πιθανόν να οδηγήσει σε αποθάρρυνση και αποκλεισμό», αναφέρει η έκθεση. Ο υψηλός αριθμός NEETs αποτελεί και ένα μεγάλο οικονομικό κόστος, που εκτιμάται μεταξύ 360 και 605 δισεκ. δολαρίων ή μεταξύ του 0,9% και 1,5% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ.

Οι νέοι που σταμάτησαν το σχολείο στα 16, χωρίς να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελούν πάνω από το 30% των NEETs. Οι νέοι που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι 1,5 φορές πιθανότερο να είναι NEETs και 2-2,25 φορές πιθανότερο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Νορβηγία.

Οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο 1,4 φορές πιθανότερο να γίνουν NEETs από ότι οι άνδρες. Για πολλές από αυτές, αυτό ισχύει επειδή προσέχουν μικρά παιδιά και το υψηλό κόστος της φροντίδας των παιδιών αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο για την απασχόληση.

Η έκθεση σημειώνει ότι η βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής εξάσκησης και η πιο στενή συνεργασία με τους εργοδότες για τη δημιουργία θέσεων μαθητείας είναι επίσης μεγάλης σημασίας. Πολλές χώρες, προσθέτει, πρέπει να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα στις εταιρείες για να δημιουργούν αρκετές θέσεις μαθητείας, ιδιαίτερα για τους νέους που βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση.