Στο «πόδι» το Πενταµόδι Ηρακλείου για τους ψεκασµούς

Επιστολή κατοίκων στον εισαγγελέα για φυτοφάρµακα, που έχουν ανιχνευτεί στο χωριό

Στο «πόδι» το Πενταµόδι Ηρακλείου για τους ψεκασµούς

Οργισµένοι οι κάτοικοι του χωριού Πενταµόδι στο Ηράκλειο δηλώνουν ότι η έκθεσή τους σε ψεκασµούς µε επιβλαβή φυτοφάρµακα έχει δηµιουργήσει ένα εφιαλτικό σκηνικό για την υγεία µεγάλης µερίδας των συγχωριανών τους.

Με επιστολή τους στον εισαγγελέα, τον περιφερειάρχη Κρήτης, τον δήµαρχο Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Γεωργίας και τον επόπτη Υγείας διατυπώνουν την αγωνία τους, εξηγώντας ότι από το 1993 και µετά από χορήγηση αδειών αναµπέλωσης από τη Δ/ση Γεωργίας Ηρακλείου, ορισµένοι ιδιοκτήτες αµπελώνων, που δεν είναι κάτοικοι των οικισµών, δεν µένουν µόνιµα στην περιοχή και, µετά από αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, µετέτρεψαν τις παλαιές ακίνδυνες καλλιέργειες σουλτανίνας για παραγωγή σταφίδας ή οινοποίηση σε εντατικές χηµικές καλλιέργειες της ίδιας µεν ποικιλίας, αλλά για παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών. Οι καλλιέργειες αυτές απαιτούν πολλούς ψεκασµούς από τον Απρίλιο µέχρι τον Οκτώβριο κάθε χρόνο και µε µείγµατα επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον φυτοφαρµάκων.

Όπως υποστηρίζουν, το πρόβληµα είναι σύνθετο, αφού ήδη έχουν ανιχνευτεί φυτοφάρµακα σε κατοίκους, που ασθενούν από χρόνιες ασθένειες. Πέρα από τη διενέργεια έρευνας για τη νοµιµότητα της συστηµατικής και εντατικής χρήσης επιβλαβών µειγµάτων φυτοφαρµάκων σε καλλιέργειες που βρίσκονται εντός ορίων και εντός ζώνης του οικισµού, οι κάτοικοι ζητούν να ερευνηθούν οι ευθύνες της αρµόδιας υπηρεσίας που έδωσε άδειες γι’ αυτές τις καλλιέργειες.

Επιπλέον, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου, οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια συχνών ελέγχων, µε στόχο να διαπιστωθεί, όπως λένε, η συµβατότητα των δηλωθέντων παρασκευασµάτων ψεκασµού και αποτελεσµάτων τοξικολογικών αναλύσεων στα αρµόδια εργαστήρια. Διευκρινίζουν, µάλιστα, ότι θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν µε κάθε νόµιµο τρόπο την υγεία και τη ζωή των ίδιων και των παιδιών τους, που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Πρόκειται για έναν αγώνα που δίνουν τα τελευταία δύο χρόνια, προκειµένου να γίνει το αυτονόητο και οι αρµόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα, τον Μάιο του 2015, στο Πενταµόδι, πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα ενηµέρωσης για τα προβλήµατα υγείας, που προκαλεί η συστηµατική µακροχρόνια έκθεση σε οργανοφωσφορικά φυτοφάρµακα στις αµπελοκαλλιέργειες κοντά σε κατοικίες, µε τη συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταµοδίου, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Εργαστηρίου Τοξικολογίας, του Αγροκτήµατος ΤΕΙ Κρήτης και του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Στόχος, η ενηµέρωση του κόσµου και η ευαισθητοποίηση των αγροτών σε θέµατα ορθών γεωργικών πρακτικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήµατα υγείας που έχουν καταγραφεί στην περιοχή.

  • Κάλια Πετσαλάκη