«Στόχος ο πλήρης μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα»

του Σπύρου Μάμαλη, προέδρου Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή είναι μια αναγκαιότητα την οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον. Ειδικότερα, η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζει την επιστημονική γνώση στην παραγωγική δραστηριότητα που είναι και το ζητούμενο.

Καθοριστική στην ορθή λήψη αποφάσεων

Πιστεύω πως η λήψη αποφάσεων στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει πάντα να βασίζεται σε δεδομένα και στοιχεία ώστε να είναι ορθολογικές με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα ειδικότερα, που τα παραπάνω είναι κεντρικά ζητούμενα, τόσο από τους καταναλωτές και τις αγορές αλλά και από την Κοινή Αγροτική πολιτική. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, είναι απαραίτητη η επιστημονική συμβουλή, οι συνέργειες και η εμπειρία από τους αρμόδιους επιστήμονες γεωτεχνικούς. Για αυτόν τον λόγο, το ΓΕΩΤΕΕ έχει τονίσει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη εφαρμογής του συστήματος παροχής Γεωργικών Συμβουλών και τον ρόλο της συνέργειας των επιστημόνων γεωτεχνικών σε αυτό, καθώς και στην ύπαρξη συστημάτων υποστήριξης αυτών. Πιστεύουμε πως η επιστημονική γνώση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση της πληροφορίας και των δεδομένων, ώστε ο παραγωγός να αποφύγει τα πρόσθετα κόστη και τη λανθασμένη ερμηνεία.

Ζητούμενο ο κεντρικός σχεδιασμός σε μείζονος σημασίας έργα

Δέκα Έλληνες startuppers στην έκθεση ψηφιακής επικοινωνίας MWC της ΒαρκελώνηςΓια εμάς, κάθε προσπάθεια και έργο το οποίο υποστηρίζει ή και προωθεί την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή κινείται σε θετική κατεύθυνση και, ως εκ τούτου, είμαστε θετικοί σε κάθε τέτοια ενέργεια. Ιδίως σε μεγάλα κεντρικά έργα, που στοχεύουν στον πλήρη μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, πιστεύουμε πως μπορούν να βοηθήσουν τα μέγιστα την αγροτική παραγωγή. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό για τη αγροτική ανάπτυξη και σε μια διαβούλευση με τους φορείς πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι προτάσεις και οι εφαρμογές. Δυστυχώς, στη χώρα μας, αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται κεντρικός σχεδιασμός αγροτικής πολιτικής ο οποίος να εντάσσει τέτοια έργα με στόχο την αξιοποίηση τους. Παρά τις εκκλήσεις του ΓΕΩΤΕΕ για διαβούλευση των συναρμόδιων υπουργείων με τους φορείς, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με κίνδυνο σήμερα το έργο να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε σπατάλη πόρων, κάτι που δεν επιτρέπεται. Η χάραξη αγροτικής πολιτικής είναι πολύ σημαντική για την αγροτική παραγωγή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Οι όποιες ενέργειες Ακόμα και αν είναι θετικές, θα πρέπει να πηγάζουν από ένα κεντρικό φορέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ΥΠΑΑΤ, ώστε να αποφεύγεται η πολυφωνία και η σπατάλη πόρων.