Στροφή στην καλλιέργεια μηδικής στη Στερεά Ελλάδα

Ερώτημα αν θα κρατηθούν οι τιμές λόγω της μεγάλης προσφοράς

Αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας της μηδικής παρουσιάζει ο παραγωγικός χάρτης της Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, 30.000 στρέμματα μπαίνουν στην παραγωγή.

Αν και πρόκειται για ένα φυτό που δεν είναι επιδοτούμενο, εντούτοις αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για πολλούς αγρότες. Ποιοι είναι, όμως, οι παράγοντες που οδηγούν τους αγρότες της περιοχής να στραφούν στην καλλιέργεια της μηδικής; Ένα μεγάλο ποσοστό των παραγωγών επιλέγει αυτό το είδος της καλλιέργειας λόγω του μειωμένου κόστους παραγωγής. Το φυτό είναι πολυετές και η χρήση αγροχημικών είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες καλλιέργειες. Εκτός του φορτώματος, όλες οι άλλες εργασίες γίνονται με μηχανικά μέσα.

Η νέα ΚΑΠ προτείνει την καλλιέργεια ψυχανθών και οι καλλιεργητές, με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το γεγονός ότι η συγκομιδή ξεκινά προς τα τέλη της άνοιξης με αρχές του καλοκαιριού δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς παραγωγούς να ρευστοποιήσουν άμεσα την παραγωγή τους, πουλώντας σε κτηνοτρόφους. Η αγορά του προϊόντος εστιάζεται στις νησιωτικές περιοχές και, κυρίως, στην Κρήτη. Η τιμή ξεκινά από 0,15 λεπτά και λόγω της δυνατότητας αποθήκευσης μπορεί να φθάσει στα 0,27 λεπτά τον χειμώνα.

Ο συντονισμός Ομάδων Παραγωγών κτηνοτροφικών φυτών και κτηνοτρόφων νησιωτικών και ορεινών περιοχών θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Η δυνατότητα συνεργασίας στην προώθηση των ζωοτροφών θα είχε ως πλεονέκτημα το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς και θα έκανε περιττή την παρουσία των μεσαζόντων.

  • Γιάννης Σάρρος