Σύγχρονη επένδυση, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις για την «Yara – Ελλάς» στο Βόλο (video)

Η Yara Ελλάς ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της νέας ιδιόκτητης υπερσύγχρονης μονάδας ενσάκισης λιπασμάτων με έδρα τον Βόλο. Με τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία ενισχύει την παρουσία της στην Ελληνική Αγορά, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αποκτά τη δυνατότητα για εισαγωγή και ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων κάτω από το εμπορικό σήμα της Yara. Ο καλύτερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα πρότυπα της Yara, αποτελούν μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της επένδυσης. 

Το εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η Yara International, οι οποίες είναι σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, στοχεύοντας στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εργοστασίου. Οι χώροι του εργοστασίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: – Αποθήκη χύδην  – Χώρο ενσάκισης – Χώρο απόθεσης έτοιμων προϊόντων – Κλειστό χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών – Κτίριο διοίκησης και γραφεία

Το εργοστάσιο της Yara στον Βόλο, βρίσκεται σε κομβικό σημείο, στη Β΄ Βιομηχανική Περιοχή, καθώς εξυπηρετείται από το λιμάνι του Βόλου για την παραλαβή πρώτων υλών, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τα έτοιμα προϊόντα του. Η γειτνίαση του με σημαντικές αγροτικές περιοχές, με βαρύνουσα σημασία στην εθνική αγροτική παραγωγή, καθιστά ακόμα πιο έντονη τη σημασία του για τη στήριξη των Ελλήνων αγροτών.

Η αποστολή της Yara είναι: «Να θρέψουμε υπεύθυνα τον παγκόσμιο πληθυσμό και να προστατεύσουμε τον πλανήτη», με όραμα «μια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, για η εξάλειψη της πείνας και την προστασία του πλανήτη».

Η ανταπόκριση στις παγκόσμιες προκλήσεις αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής της εταιρείας, ενώ η επιχειρηματική της δραστηριότητά είναι μοναδική και προσφέρει αξία προς τους μετόχους και την κοινωνία. Η Yara επιπλέον προσφέρει αειφόρες λύσεις για τη γεωργία και το περιβάλλον.

Ο Νίκος Κυριακίδης, εμπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ανέφερε τα εξής:

«Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λύσεων, με λειτουργίες που βασίζονται στην αποτελεσματική μετατροπή της ενέργειας, των φυσικών ορυκτών και του αζώτου σε βασικά προϊόντα για τη γεωργία και τη βιομηχανία.

Ως ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής αζωτούχων λιπασμάτων και βιομηχανικών εφαρμογών, αξιοποιούμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας για την προσαρμογή των λύσεων στις τοπικές ανάγκες. Αναπτύσσουμε τη γνώση για να βελτιώσουμε τη ζωή και διαφοροποιούμαστε μέσω των καινοτόμων λύσεων που προσφέρουμε και των συνεργασιών που συνάπτουμε, επιδιώκοντας το διαμοιρασμό της γνώσης. 

Ενισχύουμε τη δράση μέσω ασφάλειας για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες και την κοινωνία. Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να καταπολεμήσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα έλλειψης τροφής και σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με σχεδόν 16.000 υπαλλήλους, σε περισσότερες από 160 χώρες».