Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

Ως έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας χαρακτηρίζουν στελέχη της Αυτοδιοίκησης το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), που συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόκειται για ένα όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Όπως υποστηρίζουν, με τη συγκρότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας θα μπορέσουν να ενθαρρυνθούν και να συμπράξουν σχήματα του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας και την προώθηση της καινοτομίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, από την πλευρά του, δήλωσε πως «οι πρακτικές αυτές θα αποτελέσουν σοβαρό μοχλό ανάπτυξης για την περιφέρειά μας». Σύμφωνα με πηγές του ΠΣΕΚ, υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους θα παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, ενίσχυση υποδομών, αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία συσπείρωσης φορέων και επιχειρήσεων.

Τέλος, τα νέα σχήματα θα έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης και προοπτικών συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Πρόεδρος του συμβουλίου ορίστηκε ο Βασίλης Σταθόπουλος.