Με συγχωνεύσεις οι αλλαγές στους ΤΟΕΒ

Εκσυγχρονίζεται ο ΤΟΕΒ Ιρίων

Τον ΤΟΕΒ Ήρας-Κουρτακίου επισκέφθηκε ομάδα φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας, με επικεφαλής τον αντιπρύτανη Νίκο Δέρκα, στο πλαίσιο διήμερης περιοδείας στην Αργολίδα, σε τόπους που έχουν άμεση σχέση με τον πρωτογενή τομέα.

Οι φοιτητές του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, ήρθαν σε επαφή με διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής. Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα της περιοδείας, οι φοιτητές επισκεφθήκαν ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια και οινοποιεία.

Όπως δήλωσε ο αντιπρύτανης, «το δίκτυο του ΤΟΕΒ Ήρας-Κουρτακίου είναι ένα σύγχρονο δίκτυο και παρέχει μεγάλη ασφάλεια στην τροφοδοσία, ενώ ταυτόχρονα είναι μικρού κόστους». Αναφέρθηκε στις δυνατότητες του αντλιοστασίου, το οποίο «αρδεύει προς το παρόν 2.000 στρέμματα, αλλά έχει τη δυνατότητα επέκτασης στα 4.000 στρέμματα, ενώ η λειτουργία του συστήματος μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως και αυτό δίνει τη δυνατότητα επέμβασης οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.

Φυσικά, είναι σημαντικό για τη λειτουργία ότι ο αγρότης προπληρώνει το νερό που παίρνει και μέχρι τώρα αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να κινηθούν και οι υπόλοιποι στην ίδια κατεύθυνση».

Αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου

Αναφερόμενος στο μέλλον των ΤΟΕΒ, ο κ. Δέρκας αποκάλυψε ότι με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναλάβει την προεδρία σε μία ομάδα που θα προχωρήσει στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.

«Κάναμε μία μελέτη την οποία και παρουσιάσαμε σε μία διαδικτυακή σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 άτομα. Οι κατευθύνσεις έχουν εγκριθεί και ήδη προχωράμε σε αλλαγή του Οργανισμού. Προτείνουμε συγχωνεύσεις, επιστημονικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και από την εμπειρική άρδευση να γίνει άρδευση μέσω επιστημονικών πρακτικών», σημείωσε.

Τέλος, ο καθηγητής προέβλεψε ότι ο επόμενος ΤΟΕΒ που θα ακολουθήσει τον ΤΟΕΒ Ήρας-Κουρτακίου «είναι των Ιρίων, με τον οποίο υπάρχει ήδη συνεργασία και είναι έτοιμη μελέτη που σύντομα θα παρουσιάσουμε στους παραγωγούς, προκειμένου να κατανοήσουν την ανάγκη της αλλαγής».