Συμβούλιο μεταναστών και προσφύγων από τον Δήμο Λοκρών

Με έγγραφό του, ο Δήμος Λοκρών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους εκπροσώπους αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στον δήμο, ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων, το οποίο θα συγκροτηθεί μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με την απόφαση αυτήν, τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 70 του νόμου 4555/18. Σκοπός της συγκρότησης του συμβουλίου είναι η ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.

Το συμβούλιο θα αποτελείται από έντεκα μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται έξι δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Η αρμοδιότητα του συμβουλίου θα έχει στόχο την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλει εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων.