Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Επιπλέον αλλαγές στην ΚΑΠ και μέτρα ισχυροποίησης των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα

Στις 13 Μαΐου η τυπική έγκριση της αναθεώρησης για την άμεση εφαρμογή της

Με τη διαδικασία για την εφαρμογή της αναθεώρησης της ΚΑΠ 2023-2027 να είναι πλέον τυπική, οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ ξεκίνησαν ήδη να συζητούν για επιπλέον ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές, προκειμένου να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος των παραγωγών, αλλά και για να ενισχυθεί η θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το ημερολόγιο για την έγκριση της αναθεώρησης της ΚΑΠ από το Συμβούλιο δείχνει τη 13η Μαΐου 2024, ώστε αμέσως μετά να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της ΕΕ και να τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις για το έτος ενίσχυσης 2024.

Αναθεώρηση

Στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας, που διεξήχθη τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου στο Λουξεμβούργο, δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο τραπέζι των συζητήσεων: Η αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά και την έγκρισή της από το Ευρωκοινοβούλιο και τα ζητήματα εμπορίου.

Ως προς την ΚΑΠ, πέρα από τις αλλαγές τις οποίες γνωρίζουμε, οι υπουργοί έκαναν ένα βήμα παραπάνω, εκμεταλλευόμενοι εξάλλου τόσο την προεκλογική περίοδο όσο και την εύκαμπτη πλέον στάση της Κομισιόν. Συζήτησαν, επίσης, πιθανά μελλοντικά μέτρα, με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που συνεπάγεται η γεωργική πολιτική της ΕΕ για τους αγρότες και τις αρχές των κρατών-μελών, καθώς και να ενισχυθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η αναθεώρηση της οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, η απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ, η αναβολή της εφαρμογής του Κανονισμού για την αποψίλωση των δασών και η επανεξέταση ορισμένων από τις πιο τεχνικές πτυχές της παρακολούθησης στο πλαίσιο της ΚΑΠ, όπως η γεωσήμανση των φωτογραφιών.

Στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Γεωργίας, που διεξήχθη τη Μεγάλη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο τραπέζι των συζητήσεων: Η αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά και την έγκρισή της από το Ευρωκοινοβούλιο και τα ζητήματα εμπορίου.

Ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων

Επιπλέον, οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη για την επισκόπηση της εφαρμογής της ΚΑΠ στις χώρες τους. Επικεντρώθηκαν σε δύο σημεία:

✱ Εάν τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

✱ Πώς αξιολογούν το νέο μοντέλο υλοποίησης βάσει επιδόσεων και ποιες εμπειρίες θα μπορούσαν να μοιραστούν με βάση τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων.

Αν και όλα τα κράτη-μέλη υπέβαλαν εγκαίρως τις εκθέσεις επιδόσεων, επεσήμαναν ότι ο φόρτος που συνεπάγεται η υποβολή εκθέσεων θα είναι μεγαλύτερος για το 2024. Επανέλαβαν, δε, το αίτημά τους να απλουστευθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Επιπλέον, ορισμένα κράτη-μέλη επεσήμαναν προκλήσεις όπως το νέο σύστημα ΤΠ (Τεχνολογία Πληροφοριών) και ο αντίκτυπος της γεωπολιτικής κατάστασης στην εφαρμογή των Στρατηγικών τους Σχεδίων.

Ακόμη, ορισμένα κράτη-μέλη τάχθηκαν υπέρ του αιτήματος της Γερμανίας να αυξηθεί το όριο για τις κρατικές ενισχύσεις de minimis από 25.000 σε 50.000 ευρώ.

Εμπόριο

Tο Συμβούλιο προέβη σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανανεωμένες κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού, βιώσιμου και ανθεκτικού αγροτικού τομέα.

Η συζήτηση των υπουργών βασίστηκε σε πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την προεδρία και την Επιτροπή, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τα τελευταία στατιστικά στοιχεία σχετικά με το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων για το 2023 και τις αρχές του 2024 και την επικαιροποιημένη μελέτη σχετικά με τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των προσεχών εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία της ΕΕ.

Η Ελλάδα, όπως είπε στο Συμβούλιο ο αρμόδιος υπουργός, Λ. Αυγενάκης, συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής για:

✱ Αύξηση της διαφάνειας και ενημέρωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως το Παρατηρητήριο Τιμών.

✱ Βελτίωση των διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) περί ανταγωνιστικότητας.

✱ Διασφάλιση τομεακών προτύπων βιωσιμότητας από αγρότες και συνεταιρισμούς.

Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη λήψης μέτρων από την πλευρά της ΕΕ για την προστασία της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής από Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές, συνδυαστικά, όπως υπογράμμισε, με την υλοποίηση των αλλαγών που έχει προτείνει η Ελλάδα για την ΚΑΠ. Και ανέφερε επτά προτάσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα στηρίξουν το μέλλον της γεωργίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από το Συμβούλιο, πραγματοποιήθηκε η 5η κατά σειρά συνεδρίαση της Ομάδας των μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ, της EUMED-9, με τη συμμετοχή της Ελλάδας.