Συμφωνεί στο γενικό σχέδιο για τους λιμένες της Εύβοιας η περιφέρεια

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εκπόνηση του γενικού προγραμματικού σχεδίου του Οργανισμού Λιμένων Νομού Βοιωτίας, που αφορά τις περιοχές της ευβοϊκής και βοιωτικής ακτής εκατέρωθεν της γέφυρας Ευρίπου και της υψηλής γέφυρας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε με προτάσεις και παρεμβάσεις στη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.

Σύμφωνα με στελέχη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και βάσει της δημόσιας διαβούλευσης στο σχέδιο του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ, η διοίκηση προτείνει τη διασφάλιση του μέγιστου βαθμού συνέργειας ανάμεσα στα προτεινόμενα έργα και το ευρύτερο κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότησης των προτεινόμενων έργων.

Μεταξύ άλλων, εισηγείται τη δημιουργία ενός νέου εμπορευματικού λιμένα στη βοιωτική ακτή, ώστε να αποσυμφορηθεί ο χώρος του εμπορευματικού λιμένα Χαλκίδας. Αυτό, άλλωστε, κρίνεται σκόπιμο λόγω της γειτνίασης με την εθνική οδό, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και το Βιομηχανικό Πάρκο Οινοφύτων.

Παράλληλα, υποδεικνύουν έναν νέο τουριστικό λιμένα για ιστιοπλοϊκά σκάφη στη βοιωτική ακτή του νότιου ευβοϊκού και την επέκταση υφιστάμενων καταφυγίων στην ευβοϊκή ακτή.

Μεταφέρεται η Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θέμα της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας. Σύμφωνα με την πρόταση, κρίνονται ως εύλογα τα επιχειρήματα υπέρ των λιμενικών εγκαταστάσεων της ιχθυόσκαλας στη θέση Βρυσάκια, κοντά στα Πολιτικά Εύβοιας.

Επίσης, προτείνεται να αναθεωρηθεί η σχεδιαζόμενη θέση των εμπορικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση των εμπόρων της ιχθυόσκαλας, για τη δημιουργία σύγχρονου δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων και αλιευμάτων σε μετεξέλιξη της υφιστάμενης αγοράς χονδρικού εμπορίου στην είσοδο της Νέας Λαμψάκου. Ο σχεδιασμός δεν σταματάει εδώ, καθώς προβλέπεται και η χωροθέτηση υδατοδρομίου για τη δημιουργία τερματικού σταθμού υδροπλάνων και η αξιοποίηση της γέφυρας του Ευρίπου ως μουσείου παλίρροιας.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, η περιφέρεια προτείνει ως μέσο εξασφάλισης πόρων διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΠΑ 2021-2025, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με δυνατότητα ανταποδοτικότητας.