Συμφώνησαν Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οδηγία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Η αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε την Τετάρτη 19/12, μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για την οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, οι μικροί αγρότες και οι μεσαίοι μεταποιητές στον τομέα των τροφίμων σύντομα θα απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία έναντι των καταχρηστικών πρακτικών που προέρχονται από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους τους (μεταποιητές και λιανοπωλητές).

Η συμφωνία θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από τα κράτη μέλη στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (SCA).

Ο στόχος των συμφωνηθέντων κανόνων είναι η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου που θα παρέχει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους αγρότες και τους προμηθευτές γεωργικών προϊόντων.

Διαβάστε αναλυτικά για το περιεχόμενο της Συμφωνίας στο φύλλο της «ΥΧ» που κυκλοφορεί την Παρασκευή 21/12