Σύμμαχος ο καιρός στις μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες σε πυρηνόκαρπα

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές ασθένειες στα πυρηνόκαρπα.

Εδώ και μία εβδομάδα περίπου οι ακραίες για την εποχή καιρικές συνθήκες που επικρατούν (καιρός ψυχρός, βροχερός με ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρά ανεμώδης, υγρός και ομιχλώδης), θεωρούνται καταστροφικές για την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την καλή καρπόδεση, καθώς και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Για τους λόγους αυτούς και σε συνέχεια του προηγούμενου Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων (2 / 13.02.2020), συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών από τις παρακάτω ασθένειες, αμέσως μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και γίνει δυνατή η διέλευση γεωργικών μηχανημάτων μέσα σε αυτές.

Φαιά σήψη – Μονίλια
(ροδακινιά – νεκταρινιά – βερικοκιά- κερασιά – δαμασκηνιά)

Για την προστασία των καλλιεργειών από τον μύκητα συνιστώνται δύο ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια μυκητοκτόνα. Στην περίπτωση παρατεταμένης και βροχερής περιόδου άνθισης και ανάλογα με το ιστορικό προσβολών του μύκητα στην περιοχή, συνιστάται και τρίτος ψεκασμός, έτσι ώστε τα άνθη να είναι προστατευμένα από μολύνσεις μέχρι και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων.

Κορύνεο
(ροδακινιά – νεκταρινιά – βερικοκιά – κερασιά – δαμασκηνιά)

Για την προστασία της νεαρής βλάστησης από τον μύκητα συνιστάται ψεκασμός κατά την πτώση των πετάλων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Ο ψεκασμός αυτός θα μπορούσε να συνδυαστεί με εκείνο για τη φαιά σήψη (μονίλια), κάνοντας χρήση μυκητοκτόνου που καταπολεμά και τις δύο ασθένειες.

Εξώασκοι
(ροδακινιά – νεκταρινιά – δαμασκηνιά)

Συνήθως ένας ψεκασμός των δέντρων κατά την περίοδο του λήθαργου και μέχρι πριν από το φούσκωμα των ματιών είναι αρκετός για την προστασία της καλλιέργειας.

Ωστόσο, στην περίπτωση καλλιεργειών με ιστορικό προσβολής από τις ασθένειες, και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για τη μόλυνση συνθήκες, συνιστάται ένας ψεκασμός κατά τη ρόδινη/λευκή κορυφή με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Ο ψεκασμός αυτός θα μπορούσε να συνδυαστεί με εκείνο για τη φαιά σήψη (μονίλια).