Σε συναγερμό η Φθιώτιδα μετά τα νέα κρούσματα ευλογιάς

Την παρουσία του ιού της Ευλογιάς, σε εκτροφή αιγοπροβάτων αποτελούμενη από 14 πρόβατα και 7 αίγες στη Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης του Δήμου Λοκρών της Φθιώτιδας, επιβεβαίωσε στις 10 Ιανουαρίου 2024, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ, «όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση των ασθενειών εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της Π.Ε. Φθιώτιδας. Η επιδημιολογική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κατόπιν των ανωτέρω οριοθετήθηκαν και πρόκειται να ενσωματωθούν στο παράρτημα της τροποποιητικής της Εκτελεστικής Απόφασης (Ε.Ε.)2023/2725 οι παρακάτω ζώνες:

1) Ζώνη Προστασίας ακτίνας 10Km γύρω από τις εστίες εντός του Δήμου Λοκρών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

  • Ζώνη Επιτήρησης ακτίνας 20Km γύρω από τις εστίες η οποία περιλαμβάνει τη λοιπή επικράτεια του Δήμου Λοκρών και τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Κωνσταντίνου και Ελάτειας στην Π.Ε. Φθιώτιδας και τον Δήμο Ορχομενού και τη Δημοτική Ενότητα Χαιρώνειας στην Π.Ε. Βοιωτίας.
  • Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την επικράτεια της Π.Ε. Φθιώτιδας, ολόκληρη την επικράτεια της Π.Ε. Βοιωτίας, ολόκληρη την επικράτεια της Π.Ε. Λέσβου και ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Χαλκιδαίων της Π.Ε. Ευβοίας.

Ακριβής οριοθέτηση των Απαγορευμένων Ζωνών καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν την ημερομηνία λήξης των μέτρων θα δοθούν με νέα εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, η οποία θα τροποποιεί τις παραγράφους Α και Β της εγκυκλίου 1750/388758/18.12.2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος και τονίζεται ότι απαιτείται η συνεργασία και η ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων για την αποτροπή εξάπλωσης της σημαντικής αυτής επιζωοτίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή/και διευκρίνιση».