Συνάντηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου με τον νέο υπουργό του ΥΠΑΑΤ

Συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Α.Α.&Τρ Σπ. Λιβανού και αντιπροσωπεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) που εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της Γ. Βογιατζή, τον πρόεδρο της ΚΕΟΣΟΕ Χ. Μάρκου και τον πρόεδρο του ΣΕΟ Γ. Σκούρα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χ. Μάρκου έθεσε υ΄όψιν στον υπουργό τα επείγοντα θέματα από την πλευρά των οινοποιητικών συνεταιρισμών, κυρίως αυτά που σχετίζονται με την πανδημία της Covid 19, αξιολογώντας ταυτόχρονα τα μέτρα που ελήφθησαν, με δεδομένη τη χρονικά μεγάλη έκταση των περιορισμών.

Σύμφωνα με την άποψη του προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ, παρά την επάρκεια του προϋπολογισμού για την απόσταξη κρίσης, το μέτρο αυτό, καθώς και του πράσινου τρύγου δεν είχαν την αναμενόμενη επίδραση στον τομέα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ένταξης της αμπελοκαλλιέργειας οινοσταφύλων στο Μέτρο 21 του ΠΑΑ, δεδομένης της κατάρρευσης των τιμών σταφυλιών κατά τον προηγούμενο τρύγο, μέτρο που ζήτησε να ισχύσει και το 2021.

Επιπλέον ο κ. Μάρκου τόνισε την αναγκαιότητα για άμεση λήψη μέτρων που αφορούν:

  • Ανάληψη πρωτοβουλίας από τους ομολόγους υπουργούς για την υποβολή αιτήματος στην Commission έγκρισης έκτακτου προϋπολογισμού για τον ευρωπαϊκό τομέα οίνου
  • Το μέτρο της πράσινης συγκομιδής με αναθεωρημένες τιμές ανά ποικιλία
  • Το μέτρο της απόσταξης κρίσης με προσαρμοσμένες τιμές στο κόστος αγοράς σταφυλιών
  • Το μέτρο της αποθεματοποίησης οίνων
  • Την πρόβλεψη ειδικού χρηματοδοτικού προϊόντος για τα οινοποιεία , με ευνοϊκούς όρους δανεισμού