Συνάντηση φορέων του Κιλκίς για την ανάδειξη παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων

Συνάντηση φορέων του Κιλκίς για την ανάδειξη παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων

Πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2019, στην Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η συνάντηση φορέων και εταιρειών παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο Ν. Κιλκίς.

Όσον αφορά την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η
όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα HORIZON 2020 | NEXTFOOD : Εκπαίδευση της
επόμενης γενιάς επαγγελματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα (https://www.nextfoodproject.
eu/).

Βασική επιδίωξη είναι η παραγωγή νέου τυροκομικού προϊόντος γεωγραφικής ταυτότητας και παράδοσης και η αναζήτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την
ενδυνάμωση της μεταποιητικής επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και
την διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας.

Από την συζήτηση που διεξήχθη, προέκυψε ότι πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις με την συνεργασία και των κτηνοτρόφων παραγωγών, για την διεξοδική διερεύνηση των μεθόδων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή του νέου τυροκομικού προϊόντος.

Αναδείχθηκε από την συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων, ότι το τυροκομικό προϊόν θα πρέπει να στηρίζεται στην προσφυγική παράδοση (κατ’ εξοχήν ποντιακής) από αγελαδινό γάλα. Όπως και συμπληρωματικά ενός δεύτερου προϊόντος από γίδινο γάλα κατά την παράδοση των αυτόχθονων κατοίκων (Βλάχων-Σαρακατσαναίων).

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, επεσήμανε ότι η
δυναμική της κτηνοτροφίας του Ν. Κιλκίς επιβάλει να δοθεί το στίγμα στα τυροκομικά προϊόντα του Νομού με ιδιαίτερα και αυθεντικά προϊόντα που θα ταυτοποιούν το σύνολο της παραγωγής. Η όλη προσπάθεια, κατέληξε, θα ενδυναμώσει το βιοτικό επίπεδο των δοκιμαζομένων κτηνοτρόφων και θα ενισχύσει την κατοίκηση της ερημοποιημένης ήδη υπαίθρου του Νομού.