Συνδεδεμένες Ενισχύσεις: Μπλόκο στις πληρωμές, με ευθύνη του ΥΠΑΑΤ

Και με τη βούλα η αύξηση του προϋπολογισμού για τα βιολογικά

Με τις μέρες «παίζουν» στο ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2016 στους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους, με τον ίδιο τον υπουργό Β. Αποστόλου να εμφανίζεται αβέβαιος για την ακριβή ημερομηνία της καταβολής των χρημάτων.

Η όλη διαδικασία έχει παγώσει, με ευθύνη του γενικού γραμματέα του υπουργείου, Νίκου Αντώνογλου, ο οποίος δεν έχει συντονίσει τις υπηρεσίες του για να ορίσει τις τιμές πέντε συνδεδεμένων καθεστώτων, προκειμένου να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα.

Πρόκειται για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια ρυζιού, την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, την καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας, τους βοοτρόφους (Μέτρο 1) βάσει της παρ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 και αιγοπροβατοτρόφους (Μέτρο 2) βάσει της παρ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013.

Υπενθυμίζουμε ότι η «ΥΧ», στο προηγούμενο φύλλο της, είχε αποκαλύψει πως οι πληρωμές αφορούν τις ενισχύσεις στα ζωικά, το ρύζι, τη βιομηχανική ντομάτα και τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση, τη συμπληρωματική των υπόλοιπων συνδεδεμένων καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένων και των στρεμματικών ενισχύσεων των Μικρών Νησιών του Αιγαίου. Μαζί με τα υπόλοιπα, που περιλαμβάνουν τη βασική ενίσχυση, το Πρασίνισμα και το καθεστώς ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, το συνολικό ποσό εκτιμάται να φτάσει περίπου τα 70 εκατ. ευρώ.

Για άλλη μία φορά, θύματα αυτής της πρόχειρης πολιτικής πρακτικής –μια και ο ορισμός των τιμών υπόκειται σε καθεστώς αέναης αναβλητικότητας– είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Παραγωγοί, που υπέβαλαν αιτήματα ενισχύσεων με τη δήλωση του 2016, όχι μόνο αναμένουν τις πληρωμές τους από εβδομάδα σε εβδομάδα εδώ και μήνες, αλλά δεν ξέρουν καν με ποιες τιμές θα πληρωθούν, καθώς το ΥΠΑΑΤ δεν έχει ακόμη εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις.

Από την πλευρά τους, υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου αναφέρουν ότι σημαντικό πρόβλημα για τον καθορισμό των τιμών αποτελούν οι μεγάλες αποκλίσεις των δηλωθέντων ποσοτήτων σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του ΥΠΑΑΤ.

Είναι απορίας άξιο πώς λειτουργούν, τελικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπό τη σκέπη του κ. Αντώνογλου, και δεν μπορούν να φέρουν εις πέρας το έργο τους με αποτελεσματικότητα και συνέπεια, ειδικά ως προς τη διαχείριση των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

Και δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το κλίμα δυσαρέσκειας που έχει διαμορφωθεί, αλλά και την αυστηρή κριτική που ασκείται τόσο για τα κριτήρια επιλογής των καλλιεργειών που λαμβάνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, όσο και για τη βιασύνη και την προχειρότητα με τις οποίες έγιναν οι προμετρήσεις και οι εκτιμήσεις για τις δηλωθείσες ποσότητες.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει σαφές ότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις δίνονται κατόπιν έγκρισης της ΕΕ για προϊόντα ή για συγκεκριμένα είδη γεωργικής δραστηριότητας, τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, απειλείται η θέση τους στην αγορά, και βέβαια για τη βιωσιμότητα των παραγωγών.

Μπορεί, λοιπόν, η λίστα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα να καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο των καλλιεργειών, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι εγκρίνεται η χρηματοδότησή τους αυτόματα. Αντίθετα, η πρόταση των κρατών-μελών προς την ΕΕ θα πρέπει να στοιχειοθετείται επαρκώς με βάση οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια και δεδομένα.

Έχει γίνει, όμως, η σοβαρή και σε βάθος προεργασία που απαιτείται, ώστε τα χρήματα των συνδεμένων να πιάνουν πραγματικά τόπο, στηρίζοντας τους παραγωγούς που τα χρειάζονται και όταν τα χρειάζονται; Όσο περνά ο καιρός, τόσο η απάντηση δεν θα αρέσει καθόλου στους υπευθύνους του ΥΠΑΑΤ…