Συνέδριο HAICTA 2020: Η αιχμή των τεχνολογιών πληροφορικής στον αγροτικό τομέα

Χρήσιμα συμπεράσματα που αναδεικνύουν τις δυνατότητες που παρέχει η εφαρμογή των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στη γεωργία, την κτηνοτροφία και εν γένει στο φυσικό περιβάλλον, προέκυψαν από το 9ο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (HAICTA 2020) που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (ΕΠΕΓΕ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υποστηρίχθηκε από το ΑΠΘ και το ΕΚΕΤΑ. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και αντιπρόεδρος της ΕΠΕΓΕ επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Θωμάς Μπουρνάρης, στο παρόν συνέδριο παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που μπορεί να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. «Από τις εργασίες που παρουσιάστηκαν αρκετές ήταν σχετικές με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, είτε e-learning είτε για farm management, ή αυτές που χρησιμοποιούν μαθηματικά μοντέλα και στηρίζονται σε συστήματα λήψης αποφάσεων. Υπήρχαν ταυτόχρονα εργασίες με θέματα γεωργίας ακριβείας, διάφορους σένσορες και ρομποτικά συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και όλα αυτά με σκοπό να κάνουν πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του αγρότη, αξιόπιστα και με ακρίβεια» εξήγησε ο κ. Μπουρνάρης.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν και θέματα που αφορούσαν το agribusiness (marketing, ηλεκτρονικό εμπόριο, ιχνηλασιμότητα κ.α), ενώ για πρώτη φορά το συνέδριο της ΕΠΕΓΕ επεκτάθηκε και στην κτηνοτροφία, καθώς υπήρχαν αρκετές εργασίες για την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (digital farms) και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είτε για τη διαχείρισή τους, είτε για το σιτηρέσιο, είτε για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των ζώων. Σύμφωνα με τον κ. Μπουρνάρη το επίπεδο των επιστημονικών αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν από τις ελληνικές εργασίες ήταν αρκετά υψηλό, ωστόσο, όπως επισήμανε η χώρα μας υστερεί στην εφαρμογή καθώς δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι βιομηχανικοί κλάδοι που μπορούν να υποστηρίξουν και να φέρουν στην αγορά τα προτεινόμενα συστήματα.

«Υπάρχει ένα χάσμα θα έλεγα καθώς δεν υστερούμε σε επιστημονικά αποτελέσματα όσο στην εφαρμογή επειδή δεν υπάρχει η αντίστοιχη βιομηχανία που να τα παράγει» κατέληξε ο κ. Μπουρνάρης. Το συνέδριο HAICTA 2020 αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή επιστημονική εκδήλωση της ΕΠΕΓΕ, η οποία διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Παρά τις δυσκολίες με το ζήτημα της πανδημίας του Covid-19, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν ερευνητές από 24 χώρες, 60 επιστήμονες από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο, με εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον και στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη.