Συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Συνεταιρισμό ΘΕΣγη για την ανάδειξη ποιοτικών προϊόντων

Εξετάστηκαν οι προοπτικές χρηματοδότησης του Συνεταιρισμού από προγράμματα της Περιφέρειας

Για την αξιοποίηση του Προγράμματος «Ερευνώ Καινοτομώ» της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και κάθε άλλου διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, που στόχο έχει την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων και τη σταθερή ποσοτική παραγωγή, συζήτησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού «ΘΕΣγη» Παναγιώτη Καλφούντζο και την συνεργάτη του Συνεταιρισμού Ειρήνη Ρούπα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας ισχυρής αλυσίδας για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη στήριξη προιόντων που αναδεικνύουν την δυναμική του Συνεταιρισμού, όπως είναι τα δημητριακά, η ρίγανη, η μηδική, αλλά και για να μελετηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και εφαρμογές σε θρέψη, άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία των καλλιεργειών αυτών στο θεσσαλικό κάμπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή του Συνεταιρισμού σε προγράμματα της Περιφέρειας για την περαιτέρω ενίσχυση της καλλιέργειας της ρίγανης, τα πλεονεκτήματα της οποίας είναι πολλά και το ενδιαφέρον των παραγωγών να την καλλιεργήσουν ολοένα και αυξάνεται.

Ο πρόεδρος του ΘΕΣγη Παναγιώτης Καλφούντζος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για το ενδιαφέρον που δείχνει να υποστηρίξει με χρηματοδοτούμενες δράσεις, προγράμματα που αποσκοπούν στην ανάδειξη των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που παράγονται με σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές στο θεσσαλικό κάμπο, αλλά και τα υγιή συνεργατικά σχήματα. Αρκετές είναι οι καλλιέργειες στη Θεσσαλία που παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να επιλυθούν με τη συνδρομή της Περιφέρειας και των ερευνητικών ιδρυμάτων, ώστε να διαμορφωθεί πρωτόκολλο καλλιέργειας ανάλογο των σύγχρονων απαιτήσεων κάθε περιοχής, αλλά και να προωθήσουμε στη αγορά ποιοτικά αναβαθμισμένα αγροτικά προϊόντα που θα διασφαλίζουν την υγεία του τελικού καταναλωτή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε αυτή την προσπάθεια έχουμε σύμμαχο τον Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα» σημείωσε ο κ. Καλφούντζος.