Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με ΠΟΕΣΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, παρέχοντας στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών ρευστότητας, μέσω του προϊόντος «Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS», με ειδική προσφορά επιτοκίου. Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει η Τράπεζα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και αποσκοπεί στην υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης.

Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει την προσφορά επιτοκίου 5,90%, πλέον εισφοράς 0.60%, το οποίο θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 30/6. Οι επιχειρήσεις εστίασης – μέλη της ΠΟΕΣΕ μπορούν να ενημερωθούν από τα καταστήματα του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις χορήγησης του προϊόντος.

Το «Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS» είναι ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τον τζίρο του τερματικού τους, παρέχοντάς τους:

  • Αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου της επιχείρησης, μέσω ενός Λογαριασμού που λειτουργεί ταυτόχρονα ως Καταθετικός και ως Ανοικτό Κεφάλαιο Κίνησης.
  • Αυτονομία στη διεκπεραίωση των συναλλαγών 24/7/365, καθώς επιτρέπει την άμεση online χορήγηση μέσω winbank.
  • Καθημερινή ανακύκλωση του ορίου, μέσω των άμεσων πιστώσεων από το epay POS.