Η σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγροδιατροφικών επιχειρήσεων κεντρικό θέμα της εκδήλωσης της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α

Ευρύτατη συμφωνία μεταξύ εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορέων του δημοσίου και του τομέα των επιχειρήσεων, για τη συνέργεια πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της ανοικτής δημόσιας συζήτησης, με θέμα “Διασύνδεση Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με  Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση  και Προοπτικές  Ισχυροποίησης”. Την ψηφιακή εκδήλωση διοργάνωσε η Πρωτοβουλία για την Παιδεία και την Ανάπτυξη – ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021. 

Η συμφωνία, όπως προέκυψε από την 3ωρη ανοικτή συζήτηση, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε όλες τις βαθμίδες, που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανόρθωση της παιδείας, της οικονομίας και του πολιτισμού, δηλαδή στη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας
  • τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης μέτρων διευκόλυνσης της συνεργασίας επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας από την Πολιτεία, όπως η απλοποίηση ΣΔΙΤ
  • την προώθηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις συνθήκες εργασίας στο εργασιακό περιβάλλον
  • την ενδελεχή αλληλοενημέρωση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων, μέσω ενός ευέλικτου πληροφοριακού συστήματος σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό αποθετήριο προγενέστερων μελετών
  • τη δημιουργία Κέντρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με τη σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, με θεσμική διευκόλυνση της λειτουργίας τους από την κυβέρνηση

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στην παρέμβασή του, συνεχάρη την ΠΡΩΠΑΙΔΕΙΑ για την πρωτοβουλία της, την οποία χαρακτήρισε ως μία πρωτοβουλία “που πρέπει να ενισχύσουμε”. “Αν θέλουμε η ελληνική οικονομία να επιβιώσει και να πρωταγωνιστήσει στον 21ο αιώνα, οι νέοι μας να βρίσκουν καλοπληρωμένες δουλειές και τα προϊόντα μας να πετυχαίνουν μεγάλες εξαγωγές στο εξωτερικό, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε”, τόνισε ο κος Γεωργιάδης, “τις ικανότητες των ανθρώπων που εκπαιδεύουμε, να τους εξοπλίσουμε με εκείνα τα εργαλεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα σήμερα, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ώστε να πρωταγωνιστούν και να καινοτομούν και αυτοί. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να βλέπουμε την εκπαίδευση αποκομμένη από την εργασία. Για το λόγο αυτό”, ανέφερε, “πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με στόχο τη διασύνδεση των ερευνητικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας”.

Ο Πρόεδρος της ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Νικόλαος M. Σταυρακάκης, παρουσίασε την ταυτότητα την ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α και το όραμά της. Ο κος Σταυρακάκης κάλεσε το σύνολο των δημιουργικών και παραγωγικών δυνάμεων, εντός και εκτός συνόρων, να συμβάλουν στη δημιουργία ενός μαζικού κινήματος, το οποίο σε συνεργασία με τον πολιτικό κόσμο και τους κυβερνώντες θα ασχοληθούν αποτελεσματικά με την καθολική ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της Παιδείας και τη διασύνδεσή της με την επιχειρηματικότητα.

Ο Καθηγητής ΑΠΘ Νικόλαος Μουσιόπουλος, συντονιστής και εισηγητής της Εκδήλωσης, επεσήμανε τη μεγάλη υστέρηση της Ελλάδας στη συνεργασία πανεπιστημίων με επιχειρήσεις. “Στη λοιπή Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική τα πανεπιστήμια ήδη δομούν πλατφόρμες ανάδειξης της καινοτομίας και προώθησης της σύμπραξης με τον παραγωγικό ιστό, με τον οποίο συχνά συστεγάζονται”, ανέφερε ο κος Μουσιόπουλος. “Την ίδια στιγμή, στη δική μας χώρα, δίνουμε ακόμα μάχη, για να διασφαλίσουμε ότι νέα ερευνητικά ευρήματα θα αξιοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις και δεν θα συμβάλουμε άλλο με το brain drain  στην αύξηση του ΑΕΠ άλλων χωρών και όχι της Ελλάδας”.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ Σέρκος Χαρουτουνιάν επεσήμανε ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση παραμένει το βασικό έλλειμα του πρωτογενή τομέα, ο οποίος καλείται παράλληλα να προλάβει την ψηφιακή εποχή. Από αυτούς που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, ανέφερε, κάτω των 34 ετών, μόνο 3.5% έχει αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 6.5% , ενώ γενικά στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, μόνο το το 6,8% διαθέτει αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, έναντι 24,2% της Ε.Ε. Η Ελλάδα όμως, τόνισε, έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Για παράδειγμα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν αλλάξει χαρακτήρα, δεν είναι πλέον οικογενειακές, αλλά είναι περισσότερο επιχειρηματικές και απασχολούν εργάτες γης στην πλειοψηφία τους μετανάστες, χωρίς εκπαίδευση κατάρτιση. Για να αναδείξει η Ελλάδα τα πλεονεκτήματά της, τα οποία διαθέτει, πρόσθεσε, απαιτείται η διασύνδεση των πανεπιστημίων και η μεταφορά της καινοτομίας στις επιχειρήσεις».

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς τόνισε ότι είναι κοινώς αναγνωρισμένο ότι η αγροδιατροφή αποτελεί σήμερα στρατηγική επιλογή στην πορεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη δημιουργία ενός νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την ελληνική οικονομία.  «Κοινός παρονομαστής στην επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας», ανέφερε, «όπως η δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνολογικών και παραγωγικών συστημάτων στη γεωργία που προσφέρονται χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, η ανάδυση της ευφυούς γεωργίας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία συνδέεται με την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι το τρίπτυχο: επιστημονική γνώση, τεχνολογία και νέες ικανότητες. Και το τρίπτυχο αυτό σχετίζεται άμεσα, τόνισε, με τον πολύτιμο ρόλο των ελληνικών πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και τη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις. Η ΓΣΕΒΕΕ», δήλωσε, «θα είναι δίπλα στην ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη σύζευξη των πανεπιστημίων με την έρευνα και την παραγωγή».

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) Χρήστος Αποστολόπουλος, παρουσίασε την ιδανική σχέση των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και του εφικτού σήμερα. Περιέγραψε επίσης επιγραμματικά τις κακές πρακτικές και νοοτροπίες που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν, τα πρακτικά εμπόδια που υπάρχουν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τους τρόπους που η συνεργασία αυτή μπορεί να αποβεί προς όφελος και των δυο μερών. «Με δεδομένες τις ανάγκες που ήδη προκύπτουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση», ανέφερε ο κος Αποστολόπουλος, «η διασύνδεση αυτή δεν είναι απλώς απαραίτητη μόνο για την ανάπτυξη, αλλά ίσως και για την επιβίωση τους».

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου- ΣΕΒΙΤΕΛ, Γιώργος Οικονόμου, παρουσίασε επιτυχείς εφαρμογές της αλληλεπίδρασης Επιστήμης, Έρευνας και Επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα, την Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Ελαιολάδου και την Επιτροπή Ποιότητας Ελαιολάδου του ΣΕΒΙΤΕΛ, καθώς και το Ινστιτούτο Προϊόντων Κρέατος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος – ΣΕΒΕΚ. «Οι δύο Σύνδεσμοι, ΣΕΒΙΤΕΛ και ΣΕΒΕΚ», επεσήμανε ο κος Οικονόμου, «έχουν κάνει πράξη τη διασύνδεση των επιχειρήσεων Μελών τους με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, αξιοποιώντας και μεταφέροντας τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις, με σημαντικά θετικά αποτελέσματα».

Ο Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Παπαδάκης παρουσίασε καλές πρακτικές στην ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων Κέντρων Καινοτομίας από Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις – Συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών ενημέρωσης και επιμόρφωσης (υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών), στον αγρο-διατροφικό τομέα. Ενδεικτικά ανέφερε το Πρόγραμμα υπηρεσιών συμβουλευτικής «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

 Ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Κυριάκος Λουφάκης, επεσήμανε ότι η ώσμωση μεταξύ των επιστημόνων που εργάζονται σε επιχειρήσεις και των συναδέλφων τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, η ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία προθερμοκοιτίδων και θερμοκοιτίδων, η δημιουργία Θυλάκων – Τεχνολογικών Πάρκων για την διευκόλυνση συστέγασης εργαστηρίων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με R&D επιχειρήσεων, αποτελούν τα συστατικά της επιτυχίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και απηύθυναν σύντομες παρεμβάσεις εκπρόσωποι φορέων από όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και διμερή επιμελητήρια, μεταξύ των οποίων οι: Δημήτρης Τζοβάρας, Πρόεδρος και Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, Χρήστος Γούλας, Διευθυντής  Ινστιτούτου Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας – ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Χρήστος Κολιός, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ, Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας –ΓΕΩΤΕΕ, Σοφία Σταυράκη, Ερευνητική Συνεργάτης Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ, Αθανάσιος Κουϊμτζής, Μέλος Δ.Σ Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Συριανός, Μέλος Δ.Σ. Ελληνο – Γερμανικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, Πρόεδρος Ελληνο – Καναδικού Επιμελητηρίου, Παντελής Σκαρλάτος, Πρόεδρος  Ελληνο – Ρωσικού Επιμελητηρίου, Έφη Λαζαρίδου, Διευθ. Σύμβουλος Νέα Γεωργία – Νέα Γενιά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Γιάννης Μπούρας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δεκάδες εκπρόσωποι φορέων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα.