Σύσκεψη της ομάδας έργου ευρωπαϊκού προγράμματος Aristoil στην Καλαμάτα

Την Πέμπτη 28/9/2019, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας κας Αλειφέρη , συνήλθε σε σύσκεψη μετά από πρόσκλησή της , η ομάδα έργου του Διακρατικού έργου AristOil  αποτελούμενη από τους : κ. Παρασκευόπουλο Αντώνη Προϊστάμενο ΔΑΟΚ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, Αρχοντάκη Κυριακή  Γεωπόνο ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & Παπανικολάου Αριστείδη Γεωπόνο ΔΑΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Στη συνάντηση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Συντονιστής του έργου Dr Νίκος Κρημνιανιώτης (ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ)

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση της πρώτης φάσης του έργου που ήταν η ενημέρωση των Παραγωγών και από τους οποίους θα επιλεγούν αυτοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Βασικός στόχος του έργου είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών στην προσπάθειά τους να παράγουν ελαιόλαδο με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες, έτσι ώστε να επιτευχτεί καλλίτερη τιμή πώλησης.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκε ο πρώτος κατάλογος των ελαιοπαραγωγών της Μεσσηνίας που πιστοποιήθηκαν να συμμετέχουν στο έργο και  ο Κωδικός Αριθμός (ΚΑ) με τον οποίο εντάσσονται στην Μεσογειακή Πλατφόρμα του έργου  AristOIl .

Οι Κ.Α.  ήδη άρχισαν και αποστέλλονται στους παραγωγούς που έχουν επιλεγεί. Με τον αριθμό αυτό οι παραγωγοί θα στέλνουν για τρία χρόνια δείγματα ελαιολάδου από κάθε ελαιώνα τους και θα έχουν δωρεάν  μετρήσεις σε φαινόλες (υγειοπροστασία) και αρώματα. Οι παραγωγοί επίσης θα ενημερώνονται σε θέματα καλής καλλιεργητικής πρακτικής και συγκομιδής του καρπού. Επίσης θα ενημερώνονται ως μια “άτυπη”  ομάδα για τις προσπάθειες που γίνονται σε Μεσογειακό επίπεδο για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης και των αγορών  για την υγειοπροστασία του  πλούσιο σε φαινόλες ελαιολάδου.

Τα πρώτα δείγματα από την περιοχή της Μεσσηνίας θα αποσταλούν για ελέγχους το β’ δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

 Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη  υποβάλει αίτηση συμμετοχής, αλλά και όσοι ακόμα θέλουν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα (ο αριθμός είναι συγκεκριμένος   για κάθε περιοχή) , μπορούν να επικοινωνήσουν με το Στέλεχος Συντονισμού του Έργου   Περ. Πελοποννήσου:  κα .Μητροπούλου Κωνσταντίνα, , τηλ: 27213-61425,  ή στα γραφεία του συντονιστή Φορέα ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, Δρ Νίκος Κρημνιανιώτης      τηλέφωνο  694454319, email: [email protected]