Σύσκεψη στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου για ένταξη νέων κτηνοτρόφων σε πρόγραμμα ενισχύσεων

Τεχνική σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λέσβου με αρμοδιότητα στον Πρωτογενή Τομέα, Πανάγο Κουφέλο, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τη χορήγηση κωδικού αριθμού εκμετάλλευσης (EL) των κτηνοτρόφων και ειδικότερα των νέων κτηνοτρόφων που θέλουν να ενταχθούν στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου κ. Γεώργιος Λαγουτάρης, ο Προϊστάμενος Κτηνιατρικής Λέσβου κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, υπάλληλοι του τμήματος προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου καθώς και μελετητές – γεωπόνοι.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η οικονομική ενίσχυση σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Στη σύσκεψη επίσης αποφασίστηκε πρωτόκολλο ενεργειών που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου οι νέοι αγρότες να επωφεληθούν από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος και να επιταχυνθούν οι πληρωμές τους.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πανάγος Κουφέλος δήλωσε τα εξής: « Η αναγκαιότητα στήριξης των ανθρώπων μας παραμένει για εμάς επιδίωξη σταθερή και αμετάθετη. Είμαστε ανοιχτοί στο συνεχή διάλογο και τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς .Πιστεύουμε στις συνεργασίες και στους συνεργάτες για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στον Πρωτογενή Τομέα προς όφελος των νησιωτών μας . Πιστεύουμε ότι η επίτευξη ανάπτυξης απαιτεί επιτυχημένες συνεργασίες και συνέργειες.(…)».