Με συστάσεις συνεχίζουν να απαντούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στα προβλήματα της νεολαίας που ζει στην ύπαιθρο

Οι ανισότητες διευρύνονται εις βάρος των νέων των αγροτικών περιοχών

Νέες συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν υπέρ των νέων ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ. Σε νέο κείμενο συμπερασμάτων που δημοσίευσε το Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες, με τίτλο «Περισσότερες ευκαιρίες για νέους σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές», γίνεται για ακόμη μία φορά παραδοχή πως η ΕΕ γερνάει, ιδίως στις αγροτικές της περιοχές, με τις ανισότητες ανάμεσα στους νέους να διευρύνονται διαρκώς.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για τις περιοχές αυτές πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα στις δημόσιες και εμπορικές υπηρεσίες, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και εκπαίδευση, σε ψηφιακές και υλικές υποδομές, δημόσιες μεταφορές και δραστηριότητες αναψυχής.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο συμπερασμάτων, οι ανισότητες επηρεάζουν ιδιαίτερα τη νεολαία, αποτελώντας έναν σημαντικό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό κίνδυνο, σύμφωνα και με τη στρατηγική ατζέντα της Επιτροπής 2019-2024. Παρά την παραδοχή του προβλήματος, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις στις πληθυσμιακές ομάδες των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με τα εμπόδια στις ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική πρόοδο να αυξάνονται σε περιόδους παγκόσμιων κρίσεων, όπως με την πανδημία του κορωνοϊού. Στις δημογραφικές ανακατατάξεις, σημαντικό ρόλο έχει σαφώς διαδραματίσει και η αστικοποίηση.

Συστάσεις

Στα συμπεράσματα, τα κράτη-μέλη καλούνται να προωθήσουν προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των αστικών και των απομακρυσμένων/αγροτικών περιοχών και να αναπτύξουν διατομεακά μέτρα που θα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την προοπτική των νέων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και δη της κοινωνικής, αλλά και στην απασχόληση σε γεωργικές και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Τα κράτη-μέλη καλούνται ξανά να ενθαρρύνουν τους νέους να συμμετάσχουν και να παραμείνουν αναμεμειγμένοι στη ζωή των τοπικών κοινοτήτων με διάφορους τρόπους ενεργού συμμετοχής στα κοινά, όπως ο εθελοντισμός και οι δραστηριότητες αλληλεγγύης. Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή καλούνται επίσης να προωθήσουν συνέργειες μεταξύ προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία.

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα είχε καταλήξει και πάλι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2018, εκείνη τη φορά για να επισημανθεί ο ρόλος της νεολαίας στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.