Σύστημα διαφοροποιημένης λίπανσης – Καλλιέργεια σιταριού με 8 κιλά λιγότερο λίπασμα ανά στρέμμα

Σύστημα διαφοροποιημένης λίπανσης - Καλλιέργεια σιταριού με 8 κιλά λιγότερο λίπασμα ανά στρέμμα
-Διαφήμιση-

Η απόδειξη πως οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αγρότες έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, που μπορούν να μειώσουν το κόστος της παραγωγής και να αυξήσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, έγιναν τα 80 στρέμματα σκληρού σίτου στη Μαγνησία, που χωρίστηκαν σε πέντε διαφορετικά αγροτεμάχια. Έτσι, λοιπόν, ένας πιλοτικός αγρός σκληρού σιταριού μετατράπηκε, στα πλαίσια του προγράμματος ελληνικού σίτου της Misko, σε πεδίο πιλοτικών εφαρμογών, ώστε να καταδειχθούν έμπρακτα τρόποι και τεχνικές που θα μειώσουν το κόστος και θα αυξήσουν την απόδοση στο σκληρό σιτάρι.

Συγκεκριμένα, στον χωρισμένο αγρό (φωτό) δοκιμάστηκαν αμειψισπορά, ακαλλιέργεια, εφαρμογή ομοιόμορφης λίπανσης σε μια ή δύο δόσεις, διαφοροποιημένη λίπανση με χρήση του λιπασματοδιανομέα eyeQ της ελληνικής AGILE Agriculture Technologies (ΑΑΤ) και στάγδην άρδευση. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό granoduro.net, ένα απλό, πρακτικό και χρήσιμο διαδικτυακό εργαλείο για την υποβοήθηση του αγρότη στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χωραφιού του. Τα αποτελέσματα των παραπάνω τεχνικών παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες, μετά το ανοιχτό κάλεσμα της Misko στον πιλοτικό αγρό.

Σύστημα διαφοροποιημένης λίπανσης - Καλλιέργεια σιταριού με 8 κιλά λιγότερο λίπασμα ανά στρέμμαΔιαφοροποιημένη λίπανση

Ο Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, συνιδρυτής της ΑΑΤ, ανέφερε στην «Ύπαιθρο Χώρα» πως «σκοπός του συγκεκριμένου εγχειρήματος ήταν να παρουσιάσει τις εναλλακτικές πρακτικές και όχι να καταδείξει την κατάλληλη. Οι αγρότες και οι γεωτεχνικοί είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στα πέντε διαφορετικά αγροτεμάχια και να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα, αλλά και τα ενδεχόμενα προβλήματα των προτεινόμενων πρακτικών». Επισημαίνει, επίσης, πως μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, σκoπός της Misko «ήταν να προωθήσει συστήματα αειφορικής παραγωγής, όπως η διαφοροποιημένη λίπανση, που αναπτύσσει η εταιρεία μας και η ακαλλιέργεια του εδάφους, που προωθεί η Εταιρεία Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων – ΕΠΑΚΣ», στην οποία επίσης είναι μέλος. «Όλα αυτά τα καινοτόμα συστήματα επιφέρουν σημαντική μείωση των εισροών στη γεωργία».

8 κιλά λιγότερο λίπασμα

Ο λιπασματοδιανομέας eyeQ της Agile, που χρησιμοποιήθηκε στα δυο από τα πέντε αγροτεμάχια του πιλοτικού αγρού, αποτελείται από ένα σετ πολυφασματικών καμερών που τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του τρακτέρ και εκτιμά τις ανάγκες για λίπασμα. Το σύστημα και στα δύο αγροτεμάχια απέδειξε ότι ήταν σε θέση να εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες κάθε σημείου στο χωράφι. «Το σύστημα eyeQ εφαρμόστηκε σε ένα αγροτεμάχιο όπου η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν το φασόλι και σε ένα όπου η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν το καλαμπόκι. Και στις δύο περιπτώσεις σαν αγρότης θα έριχνα την συνηθισμένη ποσότητα λιπάσματος δηλαδή 25 κιλά λίπασμα ανά στρέμμα. Το eyeQ, όμως, αποφάσισε αλλιώς. Έριξε λιγότερο από τη συνηθισμένη δόση μετά από φασόλι και περισσότερο μετά από καλαμπόκι. Αυτό, όπως μου εξήγησε και ο γεωπόνος, είναι απόλυτα φυσιολογικό διότι το φασόλι είχε εφοδιάσει το έδαφος με σημαντικές ποσότητες αζώτου, επομένως το σιτάρι σε εκείνη την περιοχή ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και είχε λιγότερες απαιτήσεις.

Αντίθετα, το καλαμπόκι εξάντλησε τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και το σιτάρι που ακολούθησε είχε μεγαλύτερες ανάγκες σε λίπασμα. Το σύστημα, λοιπόν, κατάφερε να διαγνώσει τις ανάγκες και να προσαρμόσει κατάλληλα το λίπασμα. Έριξε δηλαδή κατά μέσο όρο 17-18 κιλά το στρέμμα στην αμειψισπορά με φασόλι και κατά μέσο όρο 27 κιλά το στρέμμα στην αμειψισπορά με καλαμπόκι. Η ποσότητα δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του χωραφιού αλλά αυξομειώνοντας ανάλογα με το τι έβλεπε κάθε φορά το eyeQ», αναφέρει Ο Δ. Ευαγγελόπουλος.

Τα παραπάνω παραδείγματα αποτυπώνουν το γεγονός πως οι συνηθισμένες μέχρι σήμερα πρακτικές δεν είναι σε θέση να «διαβάσουν» τις πραγματικές ανάγκες στο χωράφι με αποτέλεσμα αλλού να γίνεται υπερ-δοσολογία και αλλού υπο-δοσολογία του λιπάσματος.

Ενδιαφέρον παραγωγών

«Η συμμετοχή των παραγωγών ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε», επισημαίνει ο κ. Ευαγγελόπουλος. «Διατύπωσαν κάποια σχόλια και ορισμένους προβληματισμούς για διάφορες τεχνικές κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους ανάμεσα στα αγροτεμάχια, ενώ παρουσίασαν έκδηλο ενδιαφέρον για τα συστήματα ευφυούς γεωργίας και ακαλλιέργειας».

-Διαφήμιση-