ΣΥΤΕΚ: Ποια σκευάσματα απαγορεύονται στην καταπολέμηση του δάκου

O Σύνδεσμος Τυποποιητών Κρήτης (ΣΥΤΕΚ) μαζί με τους  Συνδέσμους Ελαιουργών Ηρακλείου και Χανίων συνεργάζονται με στόχο μια καλύτερη παραγωγή ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή και για την αποφυγή καταστροφικών, για την παραγωγή, επιμολύνσεων που σχετίζονται με λανθασμένους χειρισμούς σκευασμάτων δακοκτονίας και προστασίας της ελιάς, ενημερώνουμε τους παραγωγούς, για τις αλλαγές που ισχύουν ήδη ή έχουν δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον, σχετικά με απαγορεύσεις στη χρήση συγκεκριμένων σκευασμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε μια στρατηγική απαγόρευσης χρήσης φυτοπροστατευτικών δραστικών που προκαλούν σημαντική ζημιά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, όπως είναι οι ομάδες των οργανοφωσφορικών και των νεονικοτινοειδών.

Ένα βασικό όπλο που είχε στα χέρια του ο ελαιοπαραγωγός τα προηγούμενα χρόνια για την καταπολέμηση του Δάκου βρίσκεται προς απόσυρση βάση του Εκτελεστικού Κανονισμού  (ΕΕ) 2019/1090 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2019 και αφορά την δραστική ουσία dimethoate.

Η δραστική ουσία dimethoate (οργανοφωσφορικό) έχει άδεια χρήσης από επαγγελματίες χρήστες μέχρι τις 30/06/2020. Τα καταστήματα αγροεφοδίων μπορούν να τα πωλούν νόμιμα μέχρι τις 31/05/2020.

Η χρήση σκευασμάτων με την δραστική του dimethoate πέραν της 30/06/2020 δεν επιτρέπεται. Πλέον θα θεωρείται απαγορευμένη δραστική για την ελαιοκαλλιέργεια και η ανίχνευσή της στο ελαιόλαδο θα το καθιστά μη εμπορεύσιμο.

Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών, πρέπει να επιστραφούν στις εταιρίες διανομής των σκευασμάτων με ευθύνη και δαπάνες των ίδιων των εταιριών. Για παραπάνω πληροφορίες απευθυνθείτε στο κατάστημα αγροεφοδίων που προμηθευτήκατε το προϊόν.

Το dimethoate ακολουθεί το chlorpyrifos (Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/18 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2020) και το chlorpyrifos-methyl (Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/17 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2020), που βάση του 4286/114710 έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ απαγορεύεται η χρήση του σε όλες τις καλλιέργειες εντός Ελλάδας.

Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και η δραστική thiacloprid (νεονικοτινοειδές) βάση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/23 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2020.

Οι δραστικές που έχουν έγκριση από το Υπ.Α.Α.Τ για την καταπολέμηση του Δάκου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Δραστική Ουσία-Δάκος

Acetamiprid

Alpha-cypermethrin

Aluminium silicate (kaolin)

Beauveria bassiana strain ATCC 74040

Beauveria bassiana strain GHA

Beta-cyfluthrin

Deltamethrin

lambda-Cyhalothrin

Phosmet

Spinosad

Thiacloprid

Zeta-cypermethrin

Πηγή: http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_ENEMY_dron.aspx

Για εμπορικά σκευάσματα με τις παραπάνω δραστικές, σωστός χρόνος και τρόπος εφαρμογής, δοσολογίες  και τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας και την ετικέτα των σκευασμάτων που σας προτείνει.

Οι Πρόεδροι

ΣΥΤΕΚ

Συνδέσμου Ελαιουργών Π.Ε Ηρακλείου

Σύλλογος Ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν.Χανιών