«Ταίριασμα» νεοεισερχόμενων και αγροτικών ολλανδικών εκμεταλλεύσεων για την εφαρμογή καινοτομιών στη γεωργία

Το πρόβλημα της διαδοχής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα προσπαθεί να λύσει μία επιχειρησιακή ομάδα στην Ολλανδία. Πολλοί είναι οι Ολλανδοί αγρότες που δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους για να αναλάβουν τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, ενώ ολοένα και περισσότεροι είναι οι νέοι άνθρωποι που επιθυμούν να ενταχθούν στο αγροτικό επάγγελμα.

Η «Land in connection» επιχειρεί να ταιριάξει τους νεοεισερχόμενους αγρότες με τις ήδη υπάρχουσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η επιχειρησιακή ομάδα προσφέρει πρακτικές συμβουλές εκπαίδευσης και οδηγό βέλτιστων πρακτικών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της επιχειρησιακής ομάδας, Maria van Boxtel, «τα 2/3 των αγροτών στην ολλανδική επαρχία Gelderland, ηλικίας 55 ετών και άνω, δεν έχουν κανέναν να αναλάβει τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις όταν συνταξιοδοτηθούν. Επιπλέον, τα αγροκτήματα έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και έχουν μειωθεί σε αριθμό, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους νέους να κάνουν το βήμα εισαγωγής.

Επίσης, η αύξηση των τιμών της γης αποτελεί ακόμη ένα εμπόδιο για αυτούς. Επομένως, μέσω της επιχειρησιακής ομάδας επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε νεοεισερχόμενους αγρότες να βρουν υπάρχουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθώντας παράλληλα να συνεχιστεί η καλλιέργεια των εκμεταλλεύσεων αυτών που σε διαφορετική περίπτωση θα ερήμωναν. Στόχος, επίσης, είναι οι νέοι να εισάγουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να εξελιχθεί η γεωργία και η παραγωγικότητα».

Κύρια εργαλεία

Η επιχειρησιακή ομάδα έχει δημιουργήσει τρία κύρια εργαλεία για το ταίριασμα των νεοεισερχομένων με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το πρώτο εργαλείο είναι η διοργάνωση συνεδριών μεταξύ έμπειρων αγροτών και νέων έτσι ώστε να γνωριστούν και να ανακαλύψουν αν ταιριάζουν.

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει και μία διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας αντιστοιχιών, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση αγρότες που επιθυμούν να βρουν νεοεισερχόμενους, αλλά και νέοι που επιθυμούν να βρουν μία αγροτική εκμετάλλευση.

Το δεύτερο εργαλείο αφορά τη χρηματοδότηση. Η επιχειρησιακή ομάδα αναζήτησε νέους τύπους χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμοι για τους νεοεισερχόμενους. Τέλος, το τρίτο εργαλείο που ανέπτυξε η επιχειρησιακή ομάδα ήταν μια ιδέα στην οποία ένας αγρότης παρέχει γη και μερικές φορές τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα σε έναν νεοεισερχόμενο.

Ο αγρότης ενεργεί ως μέντορας για τον νεοεισερχόμενο και του δίνει την ευκαιρία να «δοκιμάσουν» νέες καινοτόμες πρακτικές στη γη του. Η επιχειρησιακή ομάδα βοήθησε στον εντοπισμό κατάλληλων αγροκτημάτων υποδοχής για τους νεοεισερχόμενους.