Ταμείο Ανάκαμψης: Ανοίγει αύριο Τετάρτη 30/11 η πρόσκληση για την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών

Από τις 30 Νοεμβρίου (ώρα 12:00 μ.μ.) έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022 (ώρα 12:00 μ.μ.), θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στο Υποέργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 34.440.000 ευρώ, εκ των οποίων:

✱ Ποσό 17.220.000 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό έντασης ενίσχυσης έως 50%.

✱ Ποσό 17.220.000 ευρώ (ποσοστό 50%) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν

α) από φορείς δημόσιου δικαίου,

β) από φορείς για τους οποίους ισχύει ποσοστό ενίσχυσης 85% και γ) από φορείς για τους οποίους ισχύουν τα ειδικά ποσοστά ενίσχυσης (απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, οργανώσεις αλιέων κ.ά.).