Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή του τεχνητού υφάλου στο Λιτόχωρο

litoxoro-texnitos-ifalos-erga

Εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Λιτόχωρου Πιερίας. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αφορά την κατασκευή και την τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων επί του θαλάσσιου πυθμένα για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα ξεκινήσει και η τριετής επιστημονική μελέτη και ο έλεγχος του τεχνητού υφάλου που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εποίκισης, την αλιευτική κατάσταση των αποθεμάτων των ψαριών, εκτίμηση της αφθονίας των κυριότερων εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων, αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων από την αλιεία στη συγκεκριμένη περιοχή και διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης.

Το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί αρχικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία 2007-2013, αλλά λόγω μη ομαλής ροής στη χρηματοδότησή του, σε συνδυασμό με τη λήξη του προγράμματος, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωσή του. Μετά από μία μακρά σειρά διαδικασιών από πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ενεργειών της Σοφίας Μαυρίδου επιτεύχθηκε η μεταφορά και χρηματοδότηση του έργου με τη διαδικασία «phasing», στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΠΑΛ Αλιείας. Στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί μόλις πέντε τεχνητοί ύφαλοι, στο Φανάρι Ροδόπης, στον κόλπο Ιερισσού, στην Κάλυμνο, στην Πρέβεζα και στη θαλάσσια περιοχή του Κίτρους Πιερίας. Ο ύφαλος του Λιτόχωρου είναι ο δεύτερος κατά σειρά που κατασκευάζεται στην Πιερία.

Ευαίσθητο οικοσύστημα ο Θερμαϊκός

Όπως τονίζει ο επιστημονικός συνεργάτης της ΠΕ Πιερίας, Δημήτρης Ρουκάς, ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ευαίσθητο οικοσύστημα και από τα πιο πλούσια αλιευτικά πεδία της χώρας που χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας και προστασίας. Στο πνεύμα αυτό κινήθηκε η Αντιπεριφέρεια για την κατασκευή των δύο υφάλων στη θαλάσσια περιοχή της. «Όπως και στη θαλάσσια περιοχή του Κίτρους, έτσι και στη θαλάσσια περιοχή του Λιτόχωρου κοντά στο λιμάνι της Γρίτσας τα ψάρια του Θερμαϊκού αποκτούν το δικό τους σπίτι με αυλή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Ρουκάς.

Τα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης και λειτουργίας του τεχνητού υφάλου θα είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και των ντόπιων αλιέων με χρήση του υφάλου ως καταδυτικού – αλιευτικού – τουριστικού προορισμού