«Μια θάλασσα κρασί» – Προωθώντας την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ως οινοτουριστικό προορισμό

Στη δυναμικότητα ενός κλάδου της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, τον οινοτουρισμό, και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στο δίπτυχο τουρισμός-πολιτισμός στις χώρες που βρέχονται από τη Μαύρη Θάλασσα στοχεύει το ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα «Μια θάλασσα κρασί», στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Η περιοχή εφαρμογής του έργου για την Ελλάδα είναι η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν η Ουκρανία, η Γεωργία και η Αρμενία ως συντονιστής.

Είναι μια πρώτη προσπάθεια να μπει στον χάρτη του παγκόσμιου οινοτουρισμού ένας γνωστός σε εμάς, αλλά όχι στο ευρύ κοινό προορισμός, που είναι η Μαύρη Θάλασσα. «Όλες οι παραπάνω χώρες έχουν μια ιστορική σχέση με το κρασί. Έχουν κοινές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες στον τουρισμό, ίσως όχι τόσο γνωστές στον παγκόσμιο οινοτουριστικό χάρτη», τονίζει η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και υπεύθυνη του έργου από ελληνικής πλευράς, Μαρία Παρταλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει τη δυναμική της Μαύρης Θάλασσας ως οινοτουριστικού προορισμού, μέσα από μια βιώσιμη προσέγγιση, για το περιβάλλον, την οικονομία και την τοπική κοινωνία, καθώς έχει αποδειχθεί ότι ο οινοτουρισμός μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, αφού τα οφέλη εκτείνονται πολύ πέρα από την πόρτα του κελαριού (δηλαδή αποκλειστικά στο οινοποιείο), αλλά σε όλη την τοπική οικονομία μιας αγροτικής περιοχής.

«Δεν θέλουμε να γίνει μαζικός τουρισμός, αλλά να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση βιωσιμότητας πιο ανθρωποκεντρική όχι μόνον με οικονομικούς, αλλά και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους, να εστιάσουμε στις αξίες του τόπου, στους ανθρώπους, στην ιστορία, στην κληρονομιά. Να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις αξίες και στην πραγματικότητα των αγροτικών περιοχών και στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας και τουριστικής εμπειρίας», επισημαίνει η κα Παρταλίδου.

Ελλάδα

Για τους σκοπούς του έργου, κάθε χώρα, έχει καταγράψει οινοποιεία, αγροτουριστικά καταλύματα, μικρές μονάδες γυναικείων συνεταιρισμών, ταξιδιωτικά γραφεία κ.ά., που ασχολούνται με το θέμα αυτό εξειδικευμένα και έχουν εντοπιστεί όλες οι εν δυνάμει στάσεις πάνω στις θεματικές διαδρομές που θα σχεδιαστούν.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των Οινοποιών της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι είναι τεχνικοί σύμβουλοι του έργου και των Δρόμων του Κρασιού της Β. Ελλάδος, έχουν καταγραφεί στην περιοχή του έργου περίπου 70 εν δυνάμει «επισκέψιμα» οινοποιεία. Τα 23 ανήκουν στους Δρόμους του Κρασιού και 14 οινοποιεία έχουν πάρει το επίσημο σήμα επισκέψιμου από το υπουργείο Τουρισμού.

Με όλους αυτούς θα υπάρξει μια συνεργασία, προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον τους, αλλά και για να δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό προϊόν οινοτουρισμού που θα εξασφαλίζει για τους τουρίστες εμπειρίες μοναδικές.

«Η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία (ιστορικότητα) στο κρασί. Σχεδόν 5.000 ετικέτες και 300 γηγενείς ποικιλίες (ΠΟΠ, ΠΓΕ), ενώ είναι μεταξύ των επτά ευρωπαϊκών χωρών που παράγουν κρασί. Έχει έκταση 61.500 εκτάρια αμπελώνων, 1.295 οινοποιεία σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν περίπου 240 οινοποιεία ‘‘ανοιχτά’’ για επίσκεψη σε όλη τη χώρα με ή χωρίς το σήμα του υπουργείου Τουρισμού», υπογραμμίζει η κα Παρταλίδου. 

Προσθέτει, ακόμη, ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες, η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της, γιατί ο οινοτουρισμός έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά από το 1993 με την πρωτοβουλία των Οινοποιών της Βορείου Ελλάδος.

Θεματικές οινικές διαδρομές

Τα χαρακτηριστικά των θεματικών διαδρομών μαζί με πληροφορίες για τα επισκέψιμα οινοποιεία, αγροτουριστικούς ξενώνες, τοπικά προϊόντα, τοπικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ γαστρονομίας-οίνου και άλλα σημεία οινοτουριστικού ενδιαφέροντος θα ενταχθούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέσιμη προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

«Σε αυτόν τον ψηφιακό χάρτη, θα μπορεί ένας επισκέπτης να βρίσκει ό,τι τον ενδιαφέρει και να χαράσσει τη δική του θεματική διαδρομή οινοτουρισμού, γιατί σκοπεύουμε να βάλουμε και θεματικές ενότητες για τις διαδρομές, π.χ. διαδρομή που θα είναι φιλική για οικογένειες, ή οίνος και ιστορία, οίνος και τέχνη κ.λπ.», σημειώνει η κα Παρταλίδου.

Η τελευταία δράση που θα λειτουργήσει ως εργαλείο μάρκετινγκ και ενίσχυσης της εξωστρέφειας θα είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δωρεάν σεμιναρίων σε θέματα σχεδιασμού, βιωματικών πακέτων οινοτουρισμού, προώθησης της έννοιας του οινοτουρισμού και της συνεργατικότητας, στοχεύει στην άμεση ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Σημαντική δράση του έργου είναι και η καθιέρωση του σήματος «The Black Sea Wine Glass Member», το οποίο αναμένεται να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.