Θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Αθήνας – Υποβολή αιτήσεων για προγράμματα

Νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες καλεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών να υποβάλουν αίτηση ένταξης στα προγράμματα υποστήριξης του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και στη δομή της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων της Αθήνας, με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους είτε στο πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο πρόγραμμα Φιλοξενίας. Τα προγράμματα αφορούν φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτομική επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2019 και θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.