Πρωταθλητής ο Νοµός Θεσσαλονίκης στην παραγωγή βιοαποβλήτων

Εάν αξιοποιούσαµε τα οργανικά απόβλητα, θα κερδίζαµε όχι µόνο σε ενέργεια, αλλά και στη µείωση του ρυπαντικού φορτίου στο περιβάλλον.

bioenergeia-vioaplovlita

Με τον Νοµό Θεσσαλονίκης να συγκεντρώνει τις περισσότερες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στη γεωγραφική του περιφέρεια, µπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρωταθλητής στην παραγωγή βιοαποβλήτων, καθώς, σύµφωνα µε δηλώσεις του Χρήστου Ζαφείρη, υπεύθυνου θεµάτων βιοαερίου του Τµήµατος Βιοµάζας, στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ο νοµός έχει τα περισσότερα οργανικά απόβλητα σε σχέση µε όλη την Ελλάδα, τα οποία ανέρχονται σε πάνω από 2 εκατ. τόνους.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 18 εκατοµµύρια τόνοι αδιάθετων οργανικών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις 40.000 βοοτροφικές και χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις και από µονάδες µεταποίησης γάλακτος. Όπως δηλώνει ο κ. Ζαφείρης, ο όγκος των αποβλήτων αυτών, εάν αξιοποιηθεί ενεργειακά, µπορεί να αποφέρει ισχύ καυσίµου της τάξης των 370MW.

«Στη χώρα µας λειτουργούν πάνω από 280.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα. Εάν προστεθούν όλες οι µεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, τα σφαγεία, τα ελαιουργεία κ.λπ., αντιλαµβάνεστε τον όγκο ενέργειας που πηγαίνει χαµένος, αφού κανένας από τους παραπάνω δεν κάνει διαχείριση των αποβλήτων», υπογράµµισε.

Έτσι, στη συντριπτική πλειονότητα, η ποσότητα των 18 εκατ. τόνων µένει αναξιοποίητη και απορρίπτεται στα χωράφια και στον υδροφόρο ορίζοντα. Εάν αξιοποιούσαµε τα οργανικά απόβλητα, θα κερδίζαµε όχι µόνο σε ενέργεια, αλλά και στη µείωση του ρυπαντικού φορτίου στο περιβάλλον.
«Όλες οι µονάδες βιοαερίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 30, µε 60MW εγκατεστηµένη ισχύ. Από αυτές, οι 6 είναι εγκατεστηµένες στην περιοχή του Νοµού Θεσσαλονίκης, ενώ οι 21 είναι αγροτοκτηνοτροφικές, µε ισχύ 13MW. Θα µπορούσαν να είναι χιλιάδες», τόνισε ο κ. Ζαφείρης. Σηµειώνεται πως µονάδες βιοαερίου έχουν ξεκινήσει να δηµιουργήσουν ο Δήµος Κιλελέρ και ο Δήµος Λάρισας, ο οποίος πρόκειται να εγκαταστήσει µονάδα 1MW συγκεντρώνοντας απόβλητα (άχυρο) από τις γύρω περιοχές.

Το 73% του φαγητού στα µεγάλα ξενοδοχεία αποτελεί food waste

Σε ακόµη έναν τοµέα όπου συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες βιο-αποβλήτων είναι αυτός του τουρισµού. Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποίησε η εταιρεία MS Solutions, που ασχολείται µε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τουρισµό, από τα εκατοµµύρια των τουριστών που έρχονται στη χώρα µας και τη λειτουργία των ξενοδοχειακών µονάδων και των ενοικιαζόµενων δωµατίων, παράγονται περίπου 500.000 τόνοι σύµµεικτων απορριµµάτων ετησίως, οι οποίοι καταλήγουν στους ΧΥΤΑ.

«Στη Χώρα μας, το µερίδιο της βιοενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από ΑΠΕ, είναι κάτω από 3%, ενώ η εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων βιοαερίου το 2017 ήταν µόλις 60 MW.»

Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Σωτήρης Μυλωνάς, αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 1,5 µε 2 κιλά ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση. Τα νούµερα αυτά αλλάζουν, καθώς αυξάνονται κάθε χρόνο οι αφίξεις των τουριστών και οι διανυκτερεύσεις. Το 50%-60% αυτών των απορριµµάτων ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο αποτελεί οργανικό απόβλητο, που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί. Σύµφωνα µε τη µελέτη της εταιρείας, από έναν µπουφέ πρωινού σε ένα µικρό ξενοδοχείο, το 16% αποτελεί food waste (σπατάλη τροφίµων), ενώ σε µπουφέ µεγάλου ξενοδοχείου, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σηµαντικά, φτάνοντας το 73%.

Τελευταίοι στην παραγωγή βιοενέργειας

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 20% της ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας και το 90% της αντίστοιχης θερµικής προέρχονται από την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας. Το 2015, η ηλεκτροπαραγωγή από στερεή βιοµάζα συνεισέφερε ενέργεια 7,8 εκατ. τόνων ισοδύναµου πετρελαίου.
Αντίστοιχα, από µονάδες βιοαερίου, 5,2 εκατ. τόνους. Σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, η βιοενέργεια προσφέρει σε ετήσια βάση περίπου 500.000 θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά στην Ελλάδα, το µερίδιο της βιοενέργειας στη συνολική ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, είναι κάτω από 3%. Οι εγκατεστηµένη ισχύς µονάδων βιοαερίου το 2017 ήταν µόλις 60 MW.

Η κατανοµή βιοντίζελ ήταν ίση µε 132.000 κ.μ, ενώ η δυναµικότητα της εγχώριας αγοράς στερεών βιοκαυσίµων (wood pellets) για οικιακή θέρµανση και άλλες εφαρµογές δεν ξεπερνά τους 100.000 τόνους, όταν η συνολική κατανάλωση στην ΕΕ αγγίζει τους 20 εκατοµµύρια τόνους. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιοµάζας – ΕΛΕΑΒΙΟΜ, Νίκος Δαµάτης, σε εκδήλωση που πραγµατοποίησε το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Δηµοτικό Ενυδρείο και Ερπετάριο στη Βυρώνεια

Έναν µοναδικό βιόκοσµο που προέρχεται από την ιχθυοπανίδα της λίµνης Κερκίνης, αλλά και το ευρύτερο οικοσύστηµα του ποταµού Στρυµώνα, καθώς και αντιπροσωπευτικά είδη από αµφίβια και ερπετά, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες του Δηµοτικού Ενυδρείου και Ερπεταρίου στη Βυρώνεια του Δήµου Σιντικής στις Σέρρες.

Το συγκεκριµένο ενυδρείο είναι το πρώτο και µοναδικό στην Ελλάδα µε θέµατα ψαριών του γλυκού νερού και, όπως τονίζει η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, Αθηνά Ναζιρίδου, στα 22 µεγάλα ενυδρεία, οι επισκέπτες µπορούν να γνωρίσουν την ιχθυοπανίδα της Κερκίνης και του οικοσυστήµατος του Στρυµόνα, ενώ υπάρχουν αντιπροσωπευτικά είδη από αµφίβια και ερπετά της περιοχής, της Ελλάδας, αλλά και από όλο τον κόσµο. Στο ερπετάριο, µάλιστα, φιλοξενείται εδώ και 17 χρόνια ένας κροκόδειλος µε το όνοµα Βύρων, αλλά και η οχιά της Μήλου, που είναι είδος υπό εξαφάνιση και προστατεύεται από συνθήκη της ΕΕ.