Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του «Αυγεία» σε καλλιέργεια ηλίανθου

Στην τελική του φάση και προς αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την πειραματική εφαρμογή του σε καλλιέργεια ηλίανθου βρίσκεται το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα «Αυγείας», που αφορά τη διαχείριση και βελτιστοποίηση του ανακτημένου νερού βιολογικού καθαρισμού και την αξιοποίησή του για άρδευση στη γεωργία ακριβείας.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην Κοζάνη με συντονίστρια την αν. καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μαλαματή Λούτα, και εταίρους τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης και την εταιρεία Agrosense.

Πιλοτική εφαρμογή και αρχικά αποτελέσματα

Το έργο εφαρμόζεται σε πειραματικό αγροτεμάχιο σε περιοχή της Κοζάνης και δίπλα σε έξοδο βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΚ. Χωρίστηκε σε τρία τμήματα, προκειμένου να δουν οι επιστήμονες πώς μεγαλώνει και πώς αναπτύσσεται το φυτό σε διαφορετικές συνθήκες.

Το πρώτο ποτίζεται με ανακτημένο νερό από τον βιολογικό καθαρισμό, το δεύτερο με συμβατικό νερό και το τρίτο είναι ξερικό. Σκοπίμως επιλέχθηκε καλλιέργεια ηλίανθου που είναι ενεργειακή και όχι κάποια που σχετίζεται με τρόφιμα ασφαλή για βρώση από τους καταναλωτές, προκειμένου να αποτιμηθούν αρχικώς τα αποτελέσματα χρήσης του ανακτημένου νερού στη γεωργία ακριβείας.

«Αποφασίστηκε η πρώτη καλλιέργεια για την αποτίμηση της χρήσης του ανακτημένου νερού να είναι για την ενεργειακή καλλιέργεια του ηλίανθου, έτσι ώστε να μπορεί η ΔΕΥΑΚ να το αξιοποιήσει μελλοντικά για δικούς της σκοπούς για την παραγωγή ενέργειας στους βιολογικούς καθαρισμούς. Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα σχεδιάστηκε για να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε είδος καλλιέργειας», επισημαίνει η αν. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Όπως λέει, ακόμη, επειδή η αποτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανακτημένου νερού γίνεται σε πραγματικό χρόνο, προτείνεται και ένας ευφυής αλγόριθμος μείξης ανακτημένου με συμβατικό νερό, ώστε το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση στον αγρό να πληροί όλα τα όρια της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και της ίδιας της καλλιέργειας.

«Τα πρώτα αποτελέσματα της αποτίμησης είναι θετικά, παρ’ όλα αυτά είναι σε εξέλιξη η αποτίμηση της απόδοσης. «Τον Νοέμβριο θα έχουμε τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα από την πρώτη καλλιεργητική περίοδο, αφού έχουμε κάνει πρώτα αναλύσεις στο φυτό και στο έδαφος», σημειώνει. Τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων, σύμφωνα με την κα Λούτα, έδειξαν ότι η ποιότητα της καλλιέργειας στην εξέλιξή της ήταν καλύτερη σε σχέση με την καλλιέργεια που ποτιζόταν με συμβατικό νερό.

Βασική ιδέα του έργου

Η βασική ιδέα και φιλοσοφία του έργου, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κας Λούτα, συνδέεται με τη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων, δίκτυα ευρείας περιοχής χαμηλής κατανάλωσης για συλλογή δεδομένων, καθώς και τεχνικές μηχανικής μάθησης, προκειμένου να συσχετίσει, να αναλύσει και να προβλέψει καταστάσεις, θα υποστηρίζει τη λήψη έξυπνων αποφάσεων, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακτημένου νερού εξόδου Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με αποδοτικό και ασφαλή τρόπο στη γεωργία ακριβείας.

Σε αυτή την πλατφόρμα, σχεδιάζονται και αναπτύσσονται μηχανισμοί, οι οποίοι θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση του ανακτημένου νερού στη γεωργία ακριβείας. «Το οικοσύστημα αποτελείται από αισθητήρες και ενεργοποιητές υψηλής ενεργειακής αυτονομίας, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί σε βέλτιστα σημεία τόσο στον αγρό όσο και στην έξοδο των ΕΕΛ. Συλλέγουν δεδομένα, επιτρέπουν τη λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και τη δημιουργία αυτοματισμών», τονίζει η κα Λούτα και καταλήγει: «Μέσω ενός καινοτόμου και εύκολου στην εγκατάσταση και στην παραμετροποίηση συστήματος, συλλέγονται αυτά τα δεδομένα σε μια πλατφόρμα που έχουμε σχεδιάσει κι εκεί τα δεδομένα ενοποιούνται με άλλα ανοιχτά (π.χ. μετεωρολογικά, ποιότητα εδάφους), τα επεξεργαζόμαστε, τα αναλύουμε και λαμβάνουμε έξυπνες αποφάσεις».

Οφέλη

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή του έργου, που θα προκύψουν για τους παραγωγούς, θα είναι σημαντικά αφενός μεν γιατί θα μειωθεί η χρήση χημικών στο έδαφος για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής, αφού το ανακτημένο νερό του βιολογικού, που αυτήν τη στιγμή αποβάλλεται στο περιβάλλον, περιέχει νιτρικά και αφετέρου οικονομικά, γιατί η τιμή πώλησης του ανακτημένου νερού για την άρδευση των καλλιεργειών θα κοστίζει λιγότερο σε σχέση με το συμβατικό.