Θετικές οι προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

Θετικές οι προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Οι θετικές προοπτικές εμπορίας για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας καταδεικνύονται στην «Έκθεση αγοράς των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα», που εκπόνησε η εταιρία συμβούλων APC s.a, και παραλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Στην έκθεση προσδιορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της ανάπτυξης και ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ΕΤΘΑ στο πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014 –2020 και την υλοποίηση του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στις αγορές χωρών της Ε.Ε., των οποίων σημαντικό μερίδιο, μέχρι σήμερα κατέχουν τα ελληνικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καταγράφονται αυξητικές τάσεις κατανάλωσης προϊόντων της κατηγορίας αυτής, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι μπορούν οι αγορές αυτές να δεχθούν και αυξημένες ποσότητες ελληνικών προϊόντων, των ειδών που σήμερα εξάγονται, αλλά και άλλων ειδών υδατοκαλλιέργειας.

Ωστόσο, το 2014 η Ελλάδα απώλεσε την πρώτη θέση στην παραγωγή θαλασσινών ψαριών (τσιπούρα και λαβράκι) από την Τουρκία σαν αποτέλεσμα της πιστωτικής ασφυξίας των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα και άλλων εσωτερικών προβλημάτων των
επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα καταγράφεται μείωση μεριδίου αγοράς των ελληνικών
προϊόντων στις διεθνείς αγορές εξαιτίας κύρια της εισαγωγής όμοιων προϊόντων από
Τουρκία σε χαμηλές τιμές (Ιταλία, Βρετανία), αλλά και αύξησης της εκεί εγχώριας
παραγωγής (Ισπανία).

Σύμφωνα με την έκθεση, η περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής εξαρτάται άμεσα από την εκπλήρωση προϋποθέσεων, όπως: η ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, η ύπαρξη ενός σαφούς και ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος και η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου, στο πλαίσιο των στόχων της ΚΑλΠ, για βιώσιμη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και των στόχων του Εθνικού Σχεδίου ανάπτυξης του κλάδου, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα και ασφάλεια των
προϊόντων, συγκριτικό πλεονέκτημα για τη διεύρυνση των αγορών και να αποκτήσει το
ελληνικό ψάρι «εθνική ταυτότητα (brand name)».

Επίσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να οργανώσουν την παραγωγή τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις κατά περίπτωση απαιτήσεις των αγορών όπως, στη μορφή των προϊόντων (ολόκληρα, απεντερωμένα, φιλέτα, ή καπνιστά) στα μεγέθη (μεγαλύτερες
κατηγορίες βάρους), αλλά και στις προδιαγραφές ειδικών (niche) αγορών (βιολογικών
προϊόντων, ή/και προϊόντων για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμών) π.χ. παιδικές τροφές.

Στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της παραγωγής, επισημαίνεται ότι είναι η διεύρυνση της εγχώριας αγοράς σε είδη ελληνικής υδατοκαλλιέργειας που κατά προτεραιότητα μπορεί να επιτευχθεί, λόγω των καταναλωτικών συνηθειών του πληθυσμού (πρόκειται για γνωστά είδη), αλλά και της έλλειψης ανταγωνισμού από άλλες χώρες στα είδη αυτά, καθώς υπάρχει απόλυτη προτίμηση στα εγχώρια προϊόντα.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες, που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την αναγνώριση και λειτουργία «Οργάνωσης Παραγωγών», στο πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 1379/2013 για την ΚΟΑ, προκειμένου να διεκδικήσουν οργανωμένα και με αξιώσεις αυξημένο μερίδιο των ξένων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress