Θετικός ο Παμφθιωτικός στην αξιοποίηση προσφύγων στα χωράφια

Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα της εξεύρεσης αγροτικών χεριών στην Περιφέρεια Στερεάς διογκώνεται. Ένα ποσοστό των απασχολούμενων μεταναστών δεν έχει νόμιμα έγγραφα και για τον λόγο αυτόν η εργασία τους δεν μπορεί να καταγραφεί κάπου, ώστε και ο αγρότης να αποδεικνύει νόμιμα το κόστος εργασίας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παμφθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννη Συλαίο, με μεροκάματο ακόμη και 30 ευρώ αδυνατούν να βρουν εργαζομένους για αγροτικές εργασίες. «Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσπαθήσαμε να φέρουμε εργάτες γης από γειτονικές χώρες, αλλά η ενέργεια αυτή δεν προχώρησε, λόγω της αδυναμίας διεκπεραίωσης των εγγράφων που απαιτούνταν». Σε ό,τι αφορά το θέμα της απασχόλησης των προσφύγων σε αγροτικές εργασίες, ο κ. Συλαίος ήταν θετικός, δηλώνοντας όμως παράλληλα επιφυλάξεις για την επικοινωνία μαζί τους, τη νομιμοποίηση της απασχόλησής τους με τη γραφειοκρατία που θα έχει, όπως και για την ποιότητα της εργασίας τους.

«Στις αγροτικές εργασίες, και ειδικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες, μπορούν να απασχοληθούν χιλιάδες πρόσφυγες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα. Για να γίνει, όμως, μία ορθή διαχείριση για όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, απαιτούνται υποστηρικτικοί μηχανισμοί από την πλευρά του κράτους και, φυσικά, η συνδρομή και των ίδιων των αγροτών». Κλείνοντας, ο κ. Συλαίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας, που από τη μετανάστευση των κατοίκων αυτών των περιοχών πολλά κτήματα παραμένουν αναξιοποίητα.

«Η εικόνα που παρατηρούμε στα χωριά μας είναι η μειωμένη παρουσία νέων ανθρώπων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός γερασμένων αγροτών. Από την άλλη πλευρά, στις πόλεις βλέπουμε έντονα το πρόβλημα της ανεργίας και την αδυναμία εξεύρεσης μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και αφομοίωσης σημαντικού αριθμού εργαζομένων, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο όλη την παραγωγική αλυσίδα».