Τι αλλάζει για τις πολυεθνικές τροφίμων με έδρα σε Ελλάδα – ΗΠΑ; 

Τι αλλάζει για τις πολυεθνικές τροφίμων με έδρα σε Ελλάδα - ΗΠΑ; 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών Ελλάδας – ΗΠΑ με την κύρωση συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας –ΗΠΑ για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα (ΕαΧ). Η σύμβαση αυτή, που συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής  αφορά στη νομική και λειτουργική βάση για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.

Η ΕαΧ υποβάλλεται στην ελληνική φορολογική διοίκηση εντός 12 μηνών και υπήρξε νομοτεχνική βελτίωση για υποβολή της αντί στις 31 Μαρτίου, στις 31 Μαΐου 2018. Με το άρθρο 3 προβλέπεται ότι κάθε τελική μητρική οντότητα ενός πολυεθνικού ομίλου, που έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλλει ενώπιον της ελληνικής φορολογικής διοίκησης την ΕαΧ. Αν δεν υποβληθεί, υποβληθεί εκπρόθεσμα είναι ανακριβής κ.ά. προβλέπονται πρόστιμα 10 – 20 χιλιάδων ευρώ. 

Το γεγονός αυτό αφορά και πολυεθνικές εταιρίες τροφίμων και γενικότερα αγροτικών προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων με μια τυποποιημένη διαδικασία. Πρόκειται για βελτίωση του φορολογικού πλαισίου που υπήρχε από το 1950 για την ανταλλαγή πληροφοριών υπό την προϋπόθεση της εμπιστευτικότητας. Το φορολογικό αυτό ζήτημα αφορά στην μεταφορά κερδών και αναφέρεται και σε ελληνικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται είτε στις ΗΠΑ, είτε και σε Ελλάδα και ΗΠΑ, γεγονός που εξαρτάται από τη φορολογική κατοικία. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, που έχουν συνολικά ενοποιημένα έσοδα  από 750.000.000 ευρώ και πάνω.