Τι προβλέπει η απόφαση Σταθάκη σχετικά με το net metering για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών

Τι προβλέπει απόφαση Σταθάκη σχετικά με το net metering για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών

Αλλαγές στο καθεστώς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) προβλέπει Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ (Β 1547/08-05-2017).

Με το σύστημα του net metering ο αυτοπαραγωγός διαθέτει στο σύστημα την περίσσεια ενέργειας που προκύπτει αφού καλύψει τις δικές του ανάγκες ή, σε περίπτωση που η αυτοπαραγωγή δεν επαρκεί, απορροφά από το σύστημα την ενέργεια που λείπει. Με τη νέα απόφαση καθιερώνεται και ο εικονικός συμψηφισμός που επιτρέπει την εφαρμογή του net metering και για εγκαταστάσεις παραγωγής – κατανάλωσης που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο και δεν συνδέονται ηλεκτρικά – θα πρέπει όμως να βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, η εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού αφορά αυτοπαραγωγούς που είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους, δημοσίου ενδιαφέροντος, σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας. Ακόμη αφορά εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων. Οι Συμβάσεις συμψηφισμού μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών θα έχουν διάρκεια 25 έτη.

Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοπαραγωγής, ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών-αυτοπαραγωγών. Σε δεύτερο χρόνο ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός θα επεκταθεί καλύπτοντας και άλλες τεχνολογίες, πέρα από τα φωτοβολταϊκά.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

ΑΠΕ – ΜΠΕ